U Osijeku održan okrugli stol “Zaštita prava ranjivih osoba s posebnim naglaskom na žene, osobe s duševnim smetnjama i LGBTIQ+ populaciju”

U Osijeku održan okrugli stol “Zaštita prava ranjivih osoba s posebnim naglaskom na žene, osobe s duševnim smetnjama i LGBTIQ+ populaciju”

2. srpnja 2024.Kategorije: Novosti

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, u suradnji s Pravnim fakultetom Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i DKolektivom organizirali su dana 28. lipnja 2024. godine okrugli stol pod nazivom: “Zaštita prava ranjivih osoba s posebnim naglaskom na žene, osobe s duševnim smetnjama i LGBTIQ+ populaciju”. Na okruglom stolu je prisustvovala savjetnica pravobranitelja Tatjana Kukec iz Područnog ureda Osijek.

Okrugli stol održan je u prostoru Vijećnice Pravnog fakulteta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, a isti je bilo moguće pratiti i putem videolinka.

Panelisti/ce okruglog stola bili su:

  • Ksenija Turković, prof.dr.sc., Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
  • Sunčana Roksandić, izv.prof.dr., Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
  • Dario Čepo, izv.prof.dr., Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
  • Anita Blagojević, izv.prof., Pravni fakultet Osijek,
  • Lejla Šehić Relić, DKolektiv- organizacija za društveni razvoj,
  • Nina Sauerborn, Centar za mir, nenasilje i ljudska prava, Osijek,

dok se stručnjakinja iz SAD-a, Dara Parvis, Professor, Law School, Temple University, SAD, sudjelovanju na okruglom stolu pridružila putem videolinka, kao i predstavnici Američke ambasade koji su okrugli stol pratili na isti način.

Cilj organizacije okruglog stola bio je okupiti stručnjake, aktiviste i zainteresirane pojedince kako bi u razgovoru o izazovima i mogućnostima u zaštiti prava ranjivih skupina podijelili iskustva i primjere dobre prakse.

Podijelite ovu objavu s drugima: