Kada i kako postupamo?

Kada i kako postupamo?

Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom zaprima individualne pritužbe osoba s invaliditetom i onih koji rade u njihovu korist, razmatra slučajeve u kojima se pritužuje na povredu prava osoba s invaliditetom i u kontaktu s institucijama koje su zadužene za rješavanje tih pitanja, nastoji ishoditi najpovoljnije rješenje.

Ukoliko nam se obratite, pravobraniteljica, njezini zamjenici ili savjetnici preispitat će vaš slučaj. Pri tome će možda od vas zatražiti dodatnu dokumentaciju kako bi se mogli što bolje upoznati s vašim slučajem i odlučiti koje mjere iz svoje nadležnosti možemo poduzeti kako bismo vam pomogli. Isto ćemo tako zatražiti od druge strane na koju ste se pritužili da se i oni očituju o vašim navodima.

Ukoliko nakon tako provedenog ispitnog postupka utvrdimo da je došlo do kršenja prava, pravobraniteljica će upozoriti kršitelja prava i preporučiti da otkloni nepravilnost ili prestane s radnjama koje krše vaša prava.

Pravobraniteljica i njezini zamjenici i savjetnici vas također mogu savjetovati o tome koje radnje poduzeti ili kojoj se izvršnoj instituciji obratiti kako bi zaštitili svoja prava ukoliko su iscrpljene sve mjere iz nadležnosti pravobraniteljice ili ukoliko pravobraniteljica nije nadležna postupati u vašem slučaju.

Pravobraniteljica može tražiti da se požuri postupak koji se u vašoj stvari vodi pred sudskim ili upravnim tijelom posebice ukoliko je prekoračen razumni rok.

Ako na temelju postupanja po prijavama stranaka, pravobraniteljica uvidi kako neko zakonsko rješenje ide na štetu osoba s invaliditetom ili djece s teškoćama u razvoju, da ih se zakida ili dovodi u nepovoljniji položaj u odnosu na osobe bez invaliditeta, pravobraniteljica će dati prijedlog za izmjenu tog zakonskog rješenja.
Pravobraniteljica može predlagati i zalagati se za primjerenija rješenja, ali ne može izravno utjecati na njihovo donošenje.

Tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne i fizičke osobe obavezni su surađivati s pravobraniteljicom za osobe s invaliditetom i na njezin zahtjev podnositi izvješća i odgovarati na upite.
Tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne i fizičke osobe dužne su odmah, a najkasnije u roku od 15 dana izvijestiti pravobraniteljicu o poduzetom u povodu njezinog upozorenja, prijedloga ili preporuke.
Ako ne postupe prema zahtjevu, pravobraniteljica će o tome obavijestiti tijelo koje obavlja nadzor nad njihovim radom, a ako ni to tijelo u roku od 8 dana ne izvijesti o utvrđenim činjenicama i poduzetim mjerama, pravobraniteljica o tome obavještava Vladu Republike Hrvatske.

Ako u obavljanju dužnosti pravobraniteljica za osobe s invaliditetom sazna da je osoba s invaliditetom izvrgnuta diskriminaciji, nasilju, spolnoj zloporabi, zlostavljanju, izrabljivanju, zanemarivanju ili nehajnom postupanju, dužna je odmah podnijeti prijavu nadležnom državnom odvjetništvu te upozoriti nadležno tijelo državne uprave i predložiti mjere za zaštitu prava i interesa osoba s invaliditetom.

Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom pruža savjetodavnu pomoć osobama s invaliditetom o načinu ostvarivanja i zaštite njihovih prava i interesa ukoliko nisu mogli doći do potrebnih informacija preko tijela koja su im te informacije bila dužna osigurati, nisu zadovoljni njihovom kvalitetom ili nisu sigurni u njihovu pouzdanost.

Pored toga, Ured ostvaruje uvid u prostorije u kojima borave, rade ili su privremeno ili trajno smještene osobe s invaliditetom.

Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom surađuje s udrugama osoba s invaliditetom i udrugama koje programski djeluju u korist osoba s invaliditetom.

Više i detaljnije o djelokrugu rada možete naći u Zakonu o pravobranitelju za osobe s invaliditetom (NN, br. 107/07).

Ovlasti pravobraniteljica po drugim zakonima

Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom također je nadležna i za suzbijanje diskriminacije u slučajevima diskriminacije kada se radi o osnovi invaliditet. Više i detaljnije možete naći u Zakonu o suzbijanju diskriminacije (NN, br. 85/08, 112/12).

Pravobraniteljica ima ovlasti i po čl. 26 Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama (NN, br. 76/14) u kojem se navodi da je psihijatrijska ustanova obvezna o smještaju bez pristanka, bez odgode, a najkasnije u roku od 48 sati od dobivanja pisanog pristanka osobe od povjerenja ili zakonskog zastupnika, obavijestiti pravobraniteljicu za osobe s invaliditetom.

Imate poteškoća?

Ukoliko imate teškoća sa čitanjem ili razumijevanjem teksta na ovoj stranici popunite kontakt obrazac i poslati ćemo pojašnjenje teksta na vašu adresu E-pošte.

Molimo Vas da u kontakt obrazac upišete sve tražene podatke. Isto tako Vas molimo da prije slanja poruke provjerite točnost istih.

*Unosi u obrascima zaštićeni su reCAPTCHA zaštitom koju osigurava Google | Google Pravila o privatnosti | Google Uvjeti pružanja usluge