Međunarodna suradnja – ostalo

Međunarodna suradnja – ostalo

U 2017. Mental Disability Advocacy Centar (MDAC) zatražio je podatke vezane uz proces deinstitucionlizacije i financiranje iz europskih strukturnih fondova. Pitanja su se odnosila na proračun za proces deinstitucionalizacije, postotak koji se ostvaruje sredstvima EU fondova, broj ustanova u Hrvatskoj, broj osoba s invaliditetom smještenih u ustanovama, broj osoba koje su izašle iz ustanova. Za neke od ovih pitanja upućeni su zahtjevi za dostavom podataka nadležnom Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.


U listopadu 2017. s Human Rights Watch-em smo razgovarali preko skypa o saznanjima Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom vezanim uz provedbu deinstitucionalizacije u Hrvatskoj.


Dana 28. veljače 2017. u Zagrebu je obilježena 45. godišnjica djelovanja Zajednice osoba s invaliditetom Hrvatske (SOIH), 10. godina od potpisivanja i ratificiranja Konvencije o pravima osoba s invaliditetom u RH te 20. godišnjica djelovanja European Disability Foruma (EDF). Uz mnoge predstavnike organizacija, saveza i udruga osoba s invaliditetom te ostale uzvanike, nazočnima su se pozdravnim govorima obratili predsjednik SOIH-a dr. Zorislav Bobuš, predstavnici institucija te pravobraniteljica za osobe s invaliditetom. Tom prigodom pravobraniteljica je pohvalila aktivnosti i napore koje SOIH poduzima u svrhu poboljšanja položaja osoba s invaliditetom u RH naglasivši potrebu za izmjenom i usklađivanjem zakonodavstva s Konvencijom kako bi se ujednačila provedba i ostvarivanje prava osobama s invaliditetom neovisno da li žive na otoku, u brdima, ili u gradovima. Konvencija je dokument čijem ostvarenju svi težimo, a da bi bila ”živa” potreban je doprinos svih osoba s invaliditetom, ali i suradnja svih tijela od lokalne do državne razine.


U Zagrebu je 9. i 10. ožujka 2017. održana Međunarodna konferencija o mentalnom zdravlju u zajednici pod nazivom „Client in the centre“, u organizaciji Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, nizozemskog Trimbos instituta, Hrvatskog društva za kliničku psihijatriju Hrvatskog liječničkog zbora i Hrvatskog psihijatrijskog društva, a pod visokim pokroviteljstvom predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović i Hrvatskog sabora te pokroviteljstvom Grada Zagreba i Ministarstva zdravstva. Konferencija je organizirana u okviru twinning projekta „Osiguranje optimalne zdravstvene skrbi za osobe s problemima mentalnog zdravlja“. Konferencija je pružila priliku za razmjenu iskustava s drugim državama o razvoju zaštite mentalnog zdravlja u zajednici – o tome kako i prema kojim principima organizirati ovakvu skrb te o izazovima s kojima su se suočile zemlje koje su je implementirale, kao i o rezultatima koje je ovaj oblik skrbi donio u poboljšanju položaja osoba sa problemima mentalnog zdravlja. Konferencija je stavila fokus na ulogu pojedinca u vlastitom oporavku, ali i važan doprinos zajednice koja je dužna stvoriti mrežu psihosocijalne skrbi u koju se trebaju uključiti osim stručnjaka po obrazovanju s područja zaštite mentalnog zdravlja i stručnjaci po iskustvu, kao i članovi obitelji i prijatelja same osobe. Ispred Ureda pravobraniteljice na skupu su sudjelovale savjetnice pravobraniteljice.


Od 28. do 31. ožujka 2017. organiziran je studijski posjet finskim institucijama u okviru projekta „Mjerenje (ne)jednakosti u Hrvatskoj“. U studijskom posjetu sudjelovalo je 18 predstavnika/ca hrvatskih institucija i organizacija civilnog društva, koji su posjetili osam finskih institucija koje se bave suzbijanjem diskriminacije ili su na neki način zadužene za kreiranje antidiskriminacijskih politika. U finskom Ministarstvu pravosuđa  pojasnili su kako je antidiskriminacijski zakon u Finskoj na snazi od 2004. godine, no doživio je izmjene kojima je znatno unaprijeđen te je sada veoma obuhvatan, a takav izmijenjeni zakon stupio je na snagu 2015. godine. U Finskoj postoji Sustav za praćenje diskriminacije kao tijelo sastavljeno od velikog broja predstavnika raznih državnih i akademski institucija te organizacija civilnog društva (njih otprilike 40), a koje Ministarstvu pravosuđa dostavljaju podatke koji govore o prisutnosti diskriminacije u Finskoj. Na temelju tih podataka Ministarstvo pravosuđa izrađuje godišnje izvješće. Ova izvješća nisu usmjerena prema nikakvom posebnom donositelju odluka već služe kao podloga za kreiranje javnih politika i rade se ciklički i tematski. Do sada su teme izvješća pokrivale: 2010. godine – sport i rekreacija, 2011. godine – rad, 2012. godine – pristup pravdi i sigurnost, 2013. godine – socijalna sigurnost i zdravstvene usluge, 2014. godine – obrazovanje, 2015. godine – sloboda govora i mediji, 2016. godine – pristup pravdi i sigurnost, a za 2017. će izvješće biti ponovno na temu socijalne sigurnosti. Nadalje, u Finskoj postoji i pravobranitelj za nediskriminaciju koji je tijelo osnovano nakon stupanja na snagu antidiskriminacijskog zakona u 2015. godini, a koje je do tada djelovalo kao pravobranitelj za borbu protiv rasne diskriminacije. Osim ove institucije postoji i Pravobranitelj za jednakost koji se bavi rodnom ravnopravnošću. Neovisna su institucija sa zadaćom promicanja jednakosti i suzbijanja diskriminacije, a imaju i dvije dodatne uloge: nadgledanje postupaka udaljavanja stranaca iz Finske te su nacionalni izvjestitelj za suzbijanje trgovanja ljudima.


U Zagrebu je 26. travnja 2017. održana završna konferencija projekta „New methods for inclusion“, čiji je nositelj Savez gluhih i nagluhih Grada Zagreba uz partnere Baltic Regional Fund iz Latvije i CRRES Buzãu iz Rumunjske. Projekt, koji završava u svibnju ove godine, je financirala Agencija za mobilnost i projekte Europske unije unutar Erasmus+ programa, a trajao je ukupno 20 mjeseci. Tijekom konferencije predstavljen je priručnik „Learn how to communicate, learn how to include!“ koji je pisan na četiri jezika – hrvatskom, engleskom, rumunjskom i latvijskom.

Tijekom konferencije istaknuto je da su projektom unaprijeđene vještine rada s mladima, razvijene nove metode rada, povećan socijalni kapital osoba oštećena sluha te je ostvaren pomak u smanjenju predrasuda lokalne zajednice prema uključivanju osoba s invaliditetom u društvo. Iz Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom na konferenciji je sudjelovao zamjenik pravobraniteljice za osobe s invaliditetom.


Savez udruga za autizam Hrvatske od 5. do 7. svibnja 2017. po prvi je puta bio domaćin Redovne godišnje skupštine i Vijeća uprave Autism Europe (AE) na kojem je nazočilo oko 60 predstavnika članica organizacije AE iz cijele Europe i svijeta. Autism Europe je međunarodno udruženje čiji je glavni cilj unapređenje prava te poboljšanja kvalitete života osoba s autizmom i njihovim obiteljima sa sjedištem u Bruxellesu. Okuplja nacionalne saveze i organizacije koje djeluju u području autizma te broji preko 80 članica diljem svijeta. Susretu i razmjeni iskustva prisustvovala je zamjenica pravobraniteljice za osobe s invaliditetom koja je istaknula osnovne značajke izostanka sustavne skrbi o osobama s poremećajima iz autističnog spektra svih dobnih uzrasta te višegodišnjim naporima pravobraniteljice  oko uspostave sustava. Pravobraniteljica je ustvrdila detaljnu analizu stanja skrbi, položaja i problema osoba s autizmom te ih prikazala u svom posebnom izvješću koje je prihvaćeno od strane Hrvatskog sabora 2015. godine. Izvješće je zajedno s preporukama upućeno državnim tijelima koja su uz stručnu pomoć UNICEF-a i suradnju sva tri odgovorna ministarstva (Ministarstvo zdravstva, Ministarstva znanosti i obrazovanja te Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku) 2016. godine završili izradu operativnog dokumenta – Nacionalni okvira za rani probir i dijagnostiku djece s poremećajem iz autističnog spektra propitujući razloge zbog kojih se isti još ne primjenjuje.


Od 13. do 15. rujna 2017. u organizaciji Tehničkog fakulteta Rijeka, Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta Zagreb i tvrtke E-glas te uz podršku brojnih partnera i sponzora održana je Međunarodna konferencija o asistivnoj tehnologiji (AT) te augmentativnoj i alternativnoj komunikaciji (AAC) u Zagrebu. Svoja klinička iskustva izložili su 32 govornika iz devet zemalja s naglaskom na uspostavljanje komunikacije s djecom s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom. Cilj konferencije je bio upoznati sudionike o važnosti i učinkovitosti ATAAC-a te potaknuti primjenjivanje iste kako bi se ostvarila komunikacija s osobama koje ne mogu uspostaviti verbalni kontakt ili imaju potrebu za nekom vrstom asistivne tehnologije. Konferenciji je prisustvovala i pravobraniteljica za osobe s invaliditetom, a odazvalo se 900 sudionika među kojima su mnogi stručnjaci iz područja socijalne zaštite, zdravstva, obrazovanja te drugih područja. Vodeći svjetski proizvođači asistivne tehnologije održali su radionice kroz koje su sudionici imali priliku isprobati proizvode poput opreme kontrolirane pogledom, edukacijske igračke, razne prekidače, alternativne kompjuterske opreme i drugo.

Više možete pogledati na:

Klikom na poveznicu otvara se internet stranica sa tekstom pripadajućeg naslova.

Organizacija ENIL pripremila je u 2016. godini anketni upitnik kojim su željele prikupiti primjere dobre prakse u suzbijanju zločina iz mržnje prema osobama s invaliditetom. Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom ispunio je upitnik s informacijama o mjerama poduzetim u Hrvatskoj kao I aktivnostima koje po tom pitanju poduzima Ured.
ENIL je također zamolio kontakte udruga osoba s invaliditetom u svrhu organizacije treninga peer podrške. Željeli su uputiti poziv mladima s invaliditetom koji bi bili zainteresirani sudjelovati na treningu na kojem će stječi vještine pružanja peer podrške i osnažiti se za promicanje peer podrške u svojim zemljama.


Organizacija MDAC zamolila je informaciju o odredbama Obiteljskog zakona vezanim uz skrbništvo i je li novim zakonom predviđeno uvođenje odlučivanja uz podršku.


Iz Centra za podršku osobama s mentalnim teškoćama, Zelda iz Latvije (www.zelda.org.lv/en) zatražili su informaciju o odredbama novog Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama: nužnost da sudac posjeti osobu koja je prisilno smještena.


Pravobraniteljici su se obratile studentice iz Italije tražeći mišljenje o procesu deinstitucionalizacije za potrebe pisanja svog diplomskog rada.


3. veljače 2016. godine, pravobraniteljica i njezini zamjenici primili su izaslanstvo Turkmenistana . tijekom njihove studijske posjete Republici Hrvatskoj. 2013. delegacija se željela upoznati s institucijama koje se bave zaštitom i promocijom ljudskih prava, dok je ove godine naglasak bio na hrvatskom iskustvu u stručnom osposobljavanju, inkluzivnom obrazovanju i zapošljavanju osoba s invaliditetom, s posebnim naglaskom na programe za slijepe i gluhe osobe. Posjet je organizirao Program Ujedinjenih naroda za razvoj preko ureda u Hrvatskoj i Turkmenistanu. Delegacija se sastojala od predstavnika civilnog društva, ministarstva obrazovanja i tekstilne industrije, zdravlja i izgradnje/arhitekture. Najviše ih je zanimao hrvatski zakonodavni okvir koji garantira prava osoba s invaliditetom s posebnim naglaskom na strukovno i stručno obrazovanje te zapošljavanje kao i prepreke u provedbi zakona i javnih politika u tom području.


Hrvatska udruga radnih terapeuta (HURT) Hrvatska, jedna je od sudionica projekta čiji su ciljevi pridonošenje razvijanja podrške za osobe s invaliditetom radi osnaživanja neovisne participacije, razvijanje usklađene metodologije i alata temeljenih na najboljim praksama sustava podrške, razvijanje suradničkog pristupa učenju između osobe s invaliditetom, stručnjaka i obitelji te osnaživanje i osvještavanje korištenja i uporabe informacijske i komunikacijske tehnologije (ICT). U sklopu projekta u Hrvatskoj su se od 04. do 05. veljače 2016. održavali sastanci partnerskih zemalja IDIPOWER projekta, a na inicijativu HURT-a održan je sastanak s Pravobraniteljicom za osobe za invaliditetom kao primjer državne institucije koja prati i promiče prava osoba s invaliditetom. Pravobraniteljica je tom prilikom prezentirala rad te na temelju dosadašnjih saznanja izložila položaj osoba s invaliditetom u RH s posebnim osvrtom na dostupnost usluga u lokalnim sredinama.

Uz HURT na sastanku su nazočile predstavnice AMICA te Association Coordinadora de Centros Ocupacionales de la Comunidad Valenciana – COPOVA (Španjolska), CERCIOEIRAS (Portugal), IAT – Institute for Work and Technology of the Westfälische Hochschule Gelsenkirchen Bocholt Recklinghausen (Njemačka) i CUDV Draga (Slovenija).

Više pogledajte na:

Klikom na poveznicu otvara se internet stranica sa tekstom pripadajućeg naslova.


U svrhu prikupljanja informacija za Nacionalnu studiju o antidiskriminaciji, održan je 18. travnja 2016. na Pravnom fakultetu Stručni skup o antidiskriminacijskom zakonodavstvu. Skup su organizirali Njemačko društvo za međunarodnu suradnju (GIZ) i Otvoreni regionalni fond za jugoističnu Europu (ORF LR). Nakon pozdravnog govora dekanice Pravnog fakulteta u Zagrebu, izlaganja su održali predstavnici pravnih fakulteta iz Zagreba, Rijeke i Osijeka, pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, djecu te zamjenica pučke pravobraniteljice, predstavnice Pravosudne akademije, Pravne klinike u Zagrebu, te Centra za mirovne studije. Također su nazočili i predstavnici drugih institucija te organizacija civilnog društva koji u svom djelokrugu rada provode aktivnosti u svrhu suzbijanja diskriminacije. Pravobraniteljica Anka Slonjšak je u izlaganju govorila o iskustvu pravobraniteljstva u suzbijanju diskriminacije posebno naglasivši kako je diskriminacija na osnovi invaliditeta u hrvatskom društvu sveprisutna i svakodnevna.


U prostorijama Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta od 15. do 17. 04. 2016. godine održao se drugi po redu Međunarodni kongres studenata ERFUSS’16 s bogatim programom radionica, predavanja i kulturno-zabavnim programom. Na Kongresu je 17.04.2016. gostovala pravobraniteljica Anka Slonjšak te u sklopu posjete održala interaktivnu tribinu s tridesetak studenata iz Hrvatske, Makedonije, Srbije i Bosne i Hercegovine. Diskutiralo se o položaju djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom s posebnim osvrtom na njihova temeljna ljudska prava.


U organizaciji udruge Osvit i Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u Zadru je 12. i 13. svibnja 2016. , pod pokroviteljstvom Ministarstva rada i mirovinskog sustava, održan 12. Međunarodni stručni skup na temu „Profesionalnom rehabilitacijom do zapošljavanja – snaga za promjenu“.

Skupu su nazočili predstavnici Ministarstva rada i mirovinskog sustava, Saborskog odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo, Hrvatske gospodarske, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Centra za profesionalnu rehabilitaciju, brojni domaći i gosti iz inozemstva te međunarodne institucije EASPD, BBRZ i BWG. Cilj stručnog skupa bilo je cjelovito sagledavanje izazova u području profesionalne rehabilitacije, rada i zapošljavanja osoba s invaliditetom na europskom tržištu rada, kao i status osoba s invaliditetom na tržištu rada u Republici Hrvatskoj nakon što se započelo s implementacijom novog modela profesionalne rehabilitacije.

Na skupu je sudjelovala i savjetnica pravobraniteljice.


Povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, 25. studenog 2016. pravobraniteljica za ravnopravnost spolova organizirala je Regionalnu konferenciju „Femicid Watch“ – za prevenciju femicida u Republici Hrvatskoj. Uvodno predavanje održala je predstavnica Republike Hrvatske u UN-u, Dubravka Šimonović-specijalna izvjestiteljica UN-a za nasilje nad ženama, njegove uzroke i posljedice koja se ujedno zalaže za uspostavu „Femicide Watch“ ili „Gender – Related Killing of Women Watch“ u svim državama. Na Konferenciji je istaknut problem femicida i nasilja koja u sve većem broju završavaju ubojstvima žena od njima bliskih muškaraca i samoubojstvima muškaraca. Na regionalnoj konferenciji sudjelovala je savjetnica pravobraniteljice.


Savjetnica pravobraniteljice sudjelovala je u 2016. na 16.-om neformalnom seminaru o ljudskim pravima osoba s invaliditetom Azijsko-europske zaklade. Seminar je organizirala Zaklada ASEF u suradnji s francuskim Ministarstvom vanjskih poslova, švedskim Institutom Raoul Wallenberg i filipinskim Ministarstvom vanjskih poslova. Sudjelovali su predstavnici ministarstava, civilnog sektora, nezavisnih institucija i odvjetnika koji se bave ljudskim pravima iz preko 40 zemalja iz Europe i Azije. Uz savjetnicu pravobraniteljice Branku Meić Salie Hrvatsku je predstavljala odvjetnica Ines Bojić. Rad na konferenciji odvijao se u četiri radne grupe: sudjelovanje u političkom i kulturnom životu, socijalna i ekonomska inkluzija, pravni status, pravosuđe i pravni lijekovi te nacionalna implementacija i međunarodna suradnja. Na temelju diskusija u radnim grupama donijet će se preporuke koje će se poslati relevantnim institucijama u zemljama ASEM-a. Zaklada Azija-Europa (Asia-Europe Foundation ASEF) osnovana je 1997. nakon sastanka između čelnika 25 europskih i azijskih zemalja i Europske komisije (ASEM). ASEF se financira dobrovoljnim prilozima vlada zemalja članica, a projekte koje provodi sufinanciraju partneri iz civilnog sektora iz Azije i Europe. Misija ASEF-a je promicanje većeg međusobnog razumijevanja između Azije i Europe kroz intelektualnu, kulturnu i razmjenu ljudi. Pitanja kojima se bavi civilno društvo predstavljaju bitan dio razmatranja na sastancima predstavnika zemalja Azije i Europe. Hrvatska se zakladi ASEM-a pridružila 2014.

Imate poteškoća?

Ukoliko imate teškoća sa čitanjem ili razumijevanjem teksta na ovoj stranici popunite kontakt obrazac i poslati ćemo pojašnjenje teksta na vašu adresu E-pošte.

Molimo Vas da u kontakt obrazac upišete sve tražene podatke. Isto tako Vas molimo da prije slanja poruke provjerite točnost istih.

*Unosi u obrascima zaštićeni su reCAPTCHA zaštitom koju osigurava Google | Google Pravila o privatnosti | Google Uvjeti pružanja usluge