NAJČEŠĆA PODRUČJA AKTIVNOSTI

Pitanja s kojima se osobe s invaliditetom i članovi njihovih obitelji, kao i roditelji djece s teškoćama u razvoju najčešće obraćaju Uredu pravobraniteljice za osobe s invaliditetom su pitanja iz sljedećih područja:

– socijalna skrb: naknade i prava s osnova invaliditeta, stambeno zbrinjavanje

– skrbništvo, izostanak podrške neovisnom življenju i usluga u zajednici

– zapošljavanje i rad: postupak zapošljavanja osobe s invaliditetom, dokazivanje invaliditeta u odnosu na rad, ostvarivanje prednosti prilikom zapošljavanja, primjena načela razumne prilagodbe, kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom

– mirovinsko osiguranje: nepriznavanje prava na invalidsku mirovinu, neostvarivanja prava na obiteljsku mirovinu, utvrđivanje postotka tjelesnog oštećenja, prigovori na postupak medicinskog vještačenja

– zdravstvena zaštita:  nezadovoljavajuća razina kvaliteta zdravstvene zaštite za osobe s  invaliditetom, teškoće u ostvarivanju prava na primjerena ortopedska pomagala, izostanak  izvaninstitucionalnih oblika liječenja za osobe s mentalnim oštećenjem,

– rana intervencija i habilitacija djece s neurorazvojnim i drugim bio-psiho-socijalnim rizicima i teškoćama

– predškolski  odgoj: ne/mogućnosti upisa djece s teškoćama u razvoju u sustav predškolskog odgoja, osiguravanje trećeg odgojitelja, odnosno asistenta za dijete s teškoćama u razvoju

– obrazovanje: upis djece s teškoćama u razvoju u osnovnu i srednju školu, osiguravanje asistenta, oblici razumne prilagodbe  na svim razinama obrazovanja

– pristupačnost: uklanjanje prepreka radi nepristupačnosti građevina javne i poslovne namjene, pristupačno stanovanje, sprječavanje nepropisnog parkiranja, zlouporaba korištenja prava na znak pristupačnosti, prijevoz

– dugotrajnost postupka vještačenje u svrhu ostvarivanja prava iz različitih područja

U navedenim, ali i drugim područjima, Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom poduzima mjere iz svoje nadležnosti, a nakon provedenog ispitnog postupka i prikupljanja relevantnih činjenica utvrđuje se je li bilo kršenja prava. U slučajevima kršenja prava, prekršitelja se upozorava te se nalaže poduzimanje mjera za otklanjanje nepravilnosti.

Prilagodba