Najčešća područja aktivnosti

Najčešća područja aktivnosti

Pitanja s kojima se osobe s invaliditetom i članovi njihovih obitelji, kao i roditelji djece s teškoćama u razvoju najčešće obraćaju Uredu pravobraniteljice za osobe s invaliditetom su pitanja iz sljedećih područja:

  • socijalna skrb: naknade i prava s osnova invaliditeta, stambeno zbrinjavanje

  • skrbništvo, izostanak podrške neovisnom življenju i usluga u zajednici

  • zapošljavanje i rad: postupak zapošljavanja osobe s invaliditetom, dokazivanje invaliditeta u odnosu na rad, ostvarivanje prednosti prilikom zapošljavanja, primjena načela razumne prilagodbe, kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom

  • mirovinsko osiguranje: nepriznavanje prava na invalidsku mirovinu, neostvarivanja prava na obiteljsku mirovinu, utvrđivanje postotka tjelesnog oštećenja, prigovori na postupak medicinskog vještačenja

  • zdravstvena zaštita:  nezadovoljavajuća razina kvaliteta zdravstvene zaštite za osobe s  invaliditetom, teškoće u ostvarivanju prava na primjerena ortopedska pomagala, izostanak  izvaninstitucionalnih oblika liječenja za osobe s mentalnim oštećenjem,

  • rana intervencija i habilitacija djece s neurorazvojnim i drugim bio-psiho-socijalnim rizicima i teškoćama

  • predškolski  odgoj: ne/mogućnosti upisa djece s teškoćama u razvoju u sustav predškolskog odgoja, osiguravanje trećeg odgojitelja, odnosno asistenta za dijete s teškoćama u razvoju

  • obrazovanje: upis djece s teškoćama u razvoju u osnovnu i srednju školu, osiguravanje asistenta, oblici razumne prilagodbe  na svim razinama obrazovanja

  • pristupačnost: uklanjanje prepreka radi nepristupačnosti građevina javne i poslovne namjene, pristupačno stanovanje, sprječavanje nepropisnog parkiranja, zlouporaba korištenja prava na znak pristupačnosti, prijevoz

  • dugotrajnost postupka vještačenje u svrhu ostvarivanja prava iz različitih područja

U navedenim, ali i drugim područjima, Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom poduzima mjere iz svoje nadležnosti, a nakon provedenog ispitnog postupka i prikupljanja relevantnih činjenica utvrđuje se je li bilo kršenja prava.

U slučajevima kršenja prava, prekršitelja se upozorava te se nalaže poduzimanje mjera za otklanjanje nepravilnosti.

Imate poteškoća?

Ukoliko imate teškoća sa čitanjem ili razumijevanjem teksta na ovoj stranici popunite kontakt obrazac i poslati ćemo pojašnjenje teksta na vašu adresu E-pošte.

Molimo Vas da u kontakt obrazac upišete sve tražene podatke. Isto tako Vas molimo da prije slanja poruke provjerite točnost istih.

*Unosi u obrascima zaštićeni su reCAPTCHA zaštitom koju osigurava Google | Google Pravila o privatnosti | Google Uvjeti pružanja usluge