Članstvo u međunarodnim organizacijama

Članstvo u međunarodnim organizacijama

U Bruxellesu, 9. listopada 2015. godine institucija Pravobranitelja za osobe s invaliditetom jednoglasnom odlukom Godišnje skupštine Equineta postala je članica te mreže. Equinet okuplja 42 nacionalna tijela za jednakost iz 32 europske zemlje. Uloga Mreže je promicati jednakost kroz podupiranje rada nacionalnih tijela za jednakost koje podržava da budu nezavisni i učinkoviti katalizatori za jednakija društva. Uz Pravobranitelja za osobe s invaliditetom RH članovi EQUINET-a na istoj sjednici postali su i Pravobranitelj za osobe s invaliditetom Austrije i Zaštitnik ljudskih prava i sloboda (ombudsman) Crne Gore. Jedan od seminara koje će EQUINET sukladno planu rada održati u 2016. godini bavit će se temom razumne prilagodbe i pristupačnosti u suzbijanju diskriminacije prema osobama s invaliditetom. Instituciju Pravobranitelja za osobe s invaliditetom predstavila je Branka Meić, savjetnica pravobraniteljice.

Aktivnosti u sklopu članstva u Equinetu tijekom 2017. godine

Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom postao je u rujnu 2015. godine punopravni član Europske mreže tijela za jednakost (Equinet). Članstvo u Mreži obuhvaća brojne aktivnosti usmjerene na izgradnju kapaciteta njezinih članica kroz međusobnu razmjenu iskustava. Rad u Mreži odvija se kroz radne grupe, seminare, klastere te razmjenu i prikupljanje informacija o radu i načinu rješavanja slučajeva diskriminacije. Jednom godišnje održava se i godišnja skupština na kojoj se razmatraju postignuća i dogovora plan rada za sljedeću godinu.

Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom bio je domaćin seminara Equinet-a pod nazivom Uloga tijela za ravnopravnost u suzbijanju diskriminacije osoba s intelektualnim teškoćama.

Na dvodnevnom skupu održanom u Zagrebu 9. i 10. ožujka okupio se 40 predstavnika tijela za ravnopravnost iz 22 europske zemlje. Dana 8. ožujka održan je i sastanak predstavnika članica Equineta koje se u svom radu ili specijaliziraju za prava osoba s invaliditetom kao što su Ured za osobe s invaliditetom Hrvatske i Komisija za prava osoba s invaliditetom s Malte, tijela koja u svom radu stavljaju poseban naglasak na prava osoba s invaliditetom kroz uspostavu posebnih odjela (Belgija) ili timova koji uz ostale osnove rade i na pitanjima osoba s invaliditetom (Nizozemska, Velika Britanija i Latvija). Skup su otvorile predsjednica Izvršnog odbora Equineta Evelyn Collins i pravobraniteljica za osobe s invaliditetom kao domaćin.

Senada Halilčević, potpredsjednica organizacije Inkluzija Europa i Europske platforme samozastupnika EPSA u uvodnom je izlaganju istaknula glavne izazove s kojima se susreću osobe s invaliditetom u kršenju prava na poslovnu sposobnost, život u zajednici, obrazovanje, rad i zapošljavanjem, a posebno je istaknula gotovo svakodnevna iskustva nasilja i zlostavljanja kojima su izložene osobe s intelektualnim teškoćama. Oliver Lewis izvršni direktor Centra za osobe s mentalnim invaliditetom MDAC i profesor na Sveučilištu Leeds govorio je o tome kako koristiti UN-ovu Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom u pružanju pravne pomoći osobama s intelektualnim teškoćama i korištenju strateškog parničenja.
Savjetnica pravobraniteljice održala je izlaganje o doprinosu Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom u zagovaranju za reformu skrbništva i uvođenje odlučivanja uz podršku kao i ostvarivanje biračkog prava. Marta Stickings iz Agencije za temeljna prava EU-a (FRA) govorila je o projektima Agencije o pravima osoba s invaliditetom među kojima je izrada indikatora za praćenje provedbe čl. 19 KPOSI. Drugi dan seminara predsjednica organizacije Inkluzija Europa Maureen Piggot govorila je o položaju žena s invaliditetom posebice zaštiti od nasilja, osiguranju seksualnih, reproduktivnih i roditeljskih prava. Biljana Janjić iz organizacije Disability Rights International govorila je o pristupu obrazovanju djece s intelektualnim teškoćama.

Budući da se rad u Equinetu odvija kroz radne grupe vezane uz komunikaciju, zagovaranje za promjenu politika i pravnu zaštitu, i na ovom seminaru se na odvojenim radionicama razgovaralo o strateškom parničenju kao načinu suzbijanje diskriminacije osoba s intelektualnim teškoćama, zagovaranju u suradnji s udrugama osoba s intelektualnim teškoćama i načinima na koji se može utjecati na nedovoljno prijavljivanje diskriminacije osoba s intelektualnim teškoćama tijelima za jednakost i dosezanja do osoba s intelektualnim teškoćama kroz osiguravanje informacija u lako razumljivom obliku.
Kako je u svom uvodnom izlaganju istaknula pravobraniteljica za osobe s invaliditetom, osobe s intelektualnim teškoćama čine najbrojniju skupinu osoba s invaliditetom, a najmanje su vidljivi u društvu, ali i u radu tijela za jednakost, a izloženi su strukturnoj diskriminaciji. Upravo zbog toga je bio važan seminar kojem je u fokusu bilo sagledavanje kršenja prava osoba s intelektualnim teškoćama kroz prizmu suzbijanja diskriminacije. Pravobraniteljica je izrazila nadu da je i ovaj seminar doprinio jačanju alata potrebnih za zagovaranje veće realizacije prava osoba s intelektualnim teškoćama i smanjivanje njihove diskriminacije.

Na Godišnjoj skupštini Equineta u Bruxellesu 11. listopada podnesena su izvješća o radu u prošloj godini, usvojena izvješća o poslovanju, donesene izmjene statuta te je usvojen plan i program budućeg rada. Također, održani su i izbori za članove izvršnog odbora na kojima je zamjenica pučke pravobraniteljice Tena Šimonović Einwalter izabrana za predsjedavajuću, te će iduće dvije godine predsjedavati Equinet-om. Iz Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom u radu sastanka su sudjelovali savjetnica i zamjenik pravobraniteljice.

Konferencijom „Zajedno za jednaku Europu“, 10. listopada u Bruxellesu je obilježeno 10 godina postojanja Equinet-a. Osnovna zadaća Equinet-a je promicati jednakost u Europi kroz pružanje stručne podrške članicama, što uključuje razmjenu znanja, poticanje suradnje i istraživačkog rada, provođenje istraživanja te analizu aktualnih tema i javnih politika iz područja antidiskriminacije na europskoj razini. U uvodnom dijelu Konferencije okupljenima se obratio Frans Timmermans, prvi potpredsjednik Europske komisije, a brojni su govornici tijekom panel rasprava razmatrali teme vezane za promicanje jednakosti u zahtjevnim okolinama te vizije planova i izazova u budućnosti tijela za jednakost. Iz Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom konferenciji su prisustvovali savjetnica i zamjenik pravobraniteljice.

U organizaciji Regionalnog ureda za ljudska prava UN za Europu (OHCHR), Europskog foruma za osobe s invaliditetom (EDF) i Europske mreže tijela za ravnopravnost (Equinet), u Bruxellesu je 17. i 18. listopada održana zajednička radionica o pripremama i jačanju angažmana u aktivnostima prema UN Odboru za prava osoba s invaliditetom.

Radionica je organizirana slijedom mandata OHCHR-a za promicanje međunarodnih mehanizama o ljudskim pravima i osnaživanju nositelja prava. Sudionici su bili predstavnici civilnog društva iz brojnih europskih zemalja (Austrije, Francuske, Belgije, Norveške, Poljske, Bugarske, Malte, Hrvatske, Madžarske, Slovenije, Španjolske i Grčke). Zajednicu saveza osoba s invaliditetom Hrvatske (SOIH) u Bruxellesu je predstavljala potpredsjednica SOIH-a. Iz Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom na radionici je izlagao temu o hrvatskim iskustvima u izradi alternativnog izvješća zamjenik pravobraniteljice.

Odbor je tijelo osnovano od strane država potpisnica UN Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, koje prati provedbu Konvencije u državama potpisnicama. Navedeni Odbor razmatra izvješća, provodi konstruktivni dijalog s državama potpisnicama te donosi zaključke i preporuke. Odbor donosi i opće komentare kojima se tumače određene odredbe Konvencije, a može zaprimati i pritužbe od pojedinaca ili grupa na postupanja države ukoliko je ona ratificirala Fakultativni protokol uz Konvenciju.

U organizaciji Equineta, održan je u Tallinnu, Estoniji, 13. i 14. studenoga seminar na temu Breaking the glass ceiling: career progress for women. Raspravljalo se o položaju žena na tržištu rada koji je u odnosu na muškarce daleko nepovoljniji kako s financijskog aspekta gdje su prisutne razlike u primanjima tako i u pogledu napredovanja i položaja žena na rukovodećim poslovima. Kroz održani seminar i radionice istaknuta je kontinuiranu potrebu rada na izjednačavanju položaja žena na tržištu rada i stvaranja jednakih mogućnosti napredovanja za žene i muškarce, potreba uključivanja žena u tzv. muška zanimanja kako bi svojim doprinosom i na tom području mogle doprinijeti postizanju ravnopravnosti. Na seminaru je prisustvovalo 45 sudionika te je iz Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom seminaru prisustvovala savjetnica pravobraniteljice.

U Varšavi je 4. i 5. prosinca u organizaciji Equinet-a i u suradnji s poljskim povjerenikom za ljudska prava održan dvodnevni trening na temu Strateške parnice. Cilj treninga je bio obučiti polaznike tijela za jednakost, a koja imaju ovlast pokretati sudske postupke ili sudjelovati u njima, znanjima za učinkovito i strateško vođenje ključnih parnica u području zaštite ljudskih prava. Polaznici treninga imali su mogućnost istraživati i raspravljati, na temelju sudske prakse, o prednostima i izazovima strateških parnica, kriterijima za izbor istih te o različitim tehnikama i alatima koja su tijelu na raspolaganju za uspješno vođenje sudskih postupaka. Govorilo se i o ulozi medija u praćenju ovakvih parnica.

Aktivnosti u sklopu članstva u Equinetu tijekom 2016. godine

Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom postao je u rujnu 2015. godine punopravni član Europske mreže tijela za jednakost- Equinet. Članstvo u Mreži obuhvaća brojne aktivnosti usmjerene na izgradnju kapaciteta njezinih članica kroz međusobnu razmjenu iskustava. Rad u Mreži odvija se kroz radne grupe, seminare, klustere i prikupljanja informacija o radu i načinu rješavanja slučajeva diskriminacije. Jednom godišnje održava se i godišnja skupština na kojoj se sumiraju postignuća i dogovora plan rada za sljedeću godinu. Savjetnica pravobraniteljice sudjelovala je na sastanku radne grupe o antidiskriminacijskom zakonodavstvu a dvije savjetnice sudjelovale su na seminaru o razumnoj prilagodbi i pristupačnosti. Predstavnica Ureda POSI sudjelovala je i na godišnjoj skupštini Equineta. Ured POSI dao je doprinos u anketi koji je proveo Equinet o načinu na koji tijela za jednakost koriste društvene medije, a pripremili smo i profil Ureda POSI za objavu na mrežnim stranicama Equineta u sklopu internetskog imenika tijela za jednakost u Europi.

Na Godišnjoj skupštini Equineta održanoj u Bruxellesu 29. i 30 rujna 2016. godine je kao punopravna članica Europske mreže tijela za jednakost sudjelovala je institucija Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom. Na Skupštini su uz predstavnike Equineta govorili i predstavnici Agencije EU-a za temeljna prava, Europske komisije, Europskog parlamenta, Mreže nezavisnih institucija za ljudska prava i Europske komisije protiv rasizma i netolerancije Vijeća Europe.

Uz Skupštinu je održan i sastanak s donatorima koji sudjeluju u financiranju u sklopu Norveškog i granta Europskog gospodarskog područja. U sljedećem programskom razdoblju unutar kojeg trenutno pregovaraju s vladama zemalja koje se mogu natjecati za sredstva posebno je istaknuto osnaživanje tijela za jednakost. Norveška, Island i Liechtenstain su u uskoj suradnji s predstavnicima EU-a osigurali 2.8 milijardi eura za potporu 15 manje razvijenih članica EU-a. Za ta sredstava mogu aplicirati Poljska, Rumunjska, Mađarska, Bugarska, Češka, Litva, Grčka, Slovačka, Hrvatska, Portugal, Latvija, Estonija, Slovenija, Cipar i Malta. Hrvatska je u ovom programu od 2014. godine, i do sada je iskoristila 103.4 milijuna eura čime je po iznosu povučenih sredstava na 9.-om mjestu od 15 zemalja koje imaju pravo na apliciranje. Na prvom mjestu je Poljska s povučenih skoro milijardu eura (808.3 milijuna eura). Donatori su željeli upoznati predstavnike tijela za jednakost s mogućnostima koje se otvaraju u sklopu tog granta. Na sastanku su se razmijenila mišljenja o prioritetima i programima koji će se financirati u periodu do 2021. godine te o najboljim načinima apliciranja za raspoloživa sredstva.

Naglasak rada na Godišnjoj skupštini bio je na predstavljanju standarda za djelovanje tijela za jednakost s naglaskom na njihovo jačanje, proširenje njihovih ovlasti, veće i stabilnije proračune unutar nacionalnih država u kojima tijela djeluju, razvijanje jamstava a postizanje potpune neovisnosti i osiguranje veće učinkovitosti rada.

Na Skupštini se glasalo o Planu rada EQUINETa za 2017. godinu. Naglasak u radu u 2017. bio je na jačanju kapaciteta članica mreže kroz organizaciju seminara i drugih edukacija, postizanje većeg utjecaja EQUINET-a na europsku agendu vezanu uz jednakost i ravnopravnost, daljnje razvijanje EQUINET-ovih resursa da služe svojim članicama kao glavni izvor znanja u području jednakosti i ravnopravnosti te nastavak započete konsolidacije mreže i njenih članica.

Pravobraniteljica je sudjelovala na sastanku Radne grupe za Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom u sklopu Godišnje skupštine Europske mreže nezavisnih tijela za ljudska prava. Pravobraniteljica je na sastanku razmijenila iskustva o aktivnostima na praćenju, zaštiti i promicanju prava osoba s invaliditetom kao što su istraživanje o kvaliteti života osoba u udomiteljskim obiteljima i obiteljskim domovima, kao i aktivnosti promicanja Konvencije, posebno na lokalnoj razini.

Sudjelovanja na međunarodnim konferencijama i skupovima

Savjetnica pravobraniteljice je 22.03.2016. sudjelovala na prvom susretu radne grupe Antidiskriminacijsko zakonodavstvu sklopu mreže Equinet.

Savjetnica je ukratko predstavila rad Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom pri čemu je posebno pojasnila dio koji se odnosi na postupanje u slučaju prijave diskriminacije naglasivši da se radi o diskriminaciji temeljem invaliditeta, a da prijavljeni slučajevi ukazuju da se ona pojavljuje u svim društvenim područjima. Posebno je govorila o uskrati razumne prilagodbe. Glavna tema sastanka bila je diskriminacija na osnovi rasne ili etničke pripadnosti s naglaskom na diskriminaciju Roma. Sudionici radne skupine su prezentirali najčešće slučajeve iz svojih zemalja vezano za gore navedenu diskriminaciju te je potom uslijedila rasprava na kojoj su sudionici ukazivali na koji način su pojedine situacije uređene u njihovim zemljama i na koji način predlažu da se prezentirani slučaj povoljnije za stranku riješi. Zaključeno je da se ova vrsta diskriminacije pojavljuje u svim bitnim životnim i društvenim područjima poput zapošljavanja, obrazovanja, turističkim uslugama, pristupu pravima, zdravstvu, tijekom kaznenih postupaka i drugo. Raspravljano je o glavnim izazovima za zemlje koje najviše pogađa ovaj problem i tijela koja se bave zaštitom od diskriminacije.

U okviru Europske mreže za ljudska prava-Equinet, održan je u Beču 04.-05. travnja 2016. godine dvodnevni seminar na temu pristupačnosti i razumne prilagodbe osobama s invaliditetom u zapošljavanju i drugim područjima. Izlagači su bili priznati stručnjaci s područja zaštite temeljnih ljudskih prava osoba s invaliditetom. Skup je organiziran u suradnji s austrijskim pravobraniteljem, koji je u uvodnom djelu ukratko izložio rad Ureda i napomenuo kako se veliki dio rada, osim postupanja po pritužbama, odnosi i na postupke mirenja. Seminaru su prisustvovale savjetnice pravobraniteljice.

Dansko tijelo za ravnopravnost poslalo je upit o načinu na koji je u Hrvatskoj definirana diskriminacija na osnovi invaliditeta u ostalim područjima osim područja rada i zapošljavanja. Hrvatska iskustva bila su im važna u sklopu kampanje kojoj je cilj zabrana diskriminacije na osnovi invaliditeta u područjima kao što su obrazovanje, zdravstvena zaštita, pristup dobrima i uslugama i svim drugim područjima ljudskog djelovanja što trenutno nije slučaj u Danskoj, gdje je diskriminacija na osnovi invaliditeta zabranjena samo u području rada i zapošljavanja.

S Pravnog fakulteta iz Poljske zatražili su informacije vezane uz diskriminaciju na osnovi zdravstvenog stanja i genetskog nasljeđa. Ured javnog branitelja Češke zamolio je iskustva vezana uz diskriminaciju na osnovi invaliditeta u oružanim snagama dok smo Ured javnog branitelja Latvije proslijedili informacije vezane uz ulogu tijela za ravnopravnost u provedbi KPOSI.

Agencija koju je Equinet angažirao radi provođenja istraživanja o djelokrugu rada i financiranju tijela za ravnopravnost u Europi u razdoblju od 2007. do 2017. godine, zatražila je od Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom podatke o financijskom izvješću i godišnjem izvješću o radu, ulogama Ureda, postupanjima izvan sjedišta, ključnim pravnim aktima, vrsti i broju pritužbi, broju zaposlenih, proračunu i izvorima financiranja.

U drugom upitniku koji je provodio Equinet prikupljale su se informacije o ostvarivanju pojedinih mandata u radu Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, odnosno o načinima na koje su u radu ostvaruju mandati pravobranitelja (uloga ombudsmana), tijela za jednakost i institucije za zaštitu ljudskih prava.

Suradnja s članicama ENNHRI-a

Seminar radne skupine o Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom pri Europskoj mreži nezavisnih nacionalnih institucija

Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom bila je domaćin dvodnevnog seminara radne skupine o Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom pri Europskoj mreži nezavisnih nacionalnih institucija. Na seminaru su sudjelovali predstavnici nezavisnih nacionalnih institucija iz više od 25 europskih zemalja, a tema seminara bila je ostvarenje poslovne sposobnosti za osobe s invaliditetom.

Radna skupina za Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom Europske mreže nezavisnih tijela za ljudska prava (ENNHRI) u 2016. godini je provela istraživanje o provedbi članka 12 Konvencije. U sklopu istraživanja proveden je upitnik među svim tijelima o trenutnoj situaciji u svakoj pojedinoj zemlji. O situaciji u Hrvatskoj podatke je dostavio Ured POSI.

Njemački institut za ljudska prava kao nezavisni mehanizam za praćenje provedbe KPOSI u Njemačkoj je preko mreže ENNHRI uputio upitnik svim članicama Radne grupe za KPOSI pa tako i Uredu pravobraniteljice za osobe s invaliditetom o provedbi članka 33.2 Konvencije, odnosno o ustroju i načinu rada nezavisnog mehanizma za praćenje provedbe Konvencije čiju ulogu u Hrvatskoj obavlja Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom.

Ured POSI je također iskoristio mogućnost suradnje koju mu nudi članstvo u radnoj grupi ENNHRI-a i dobio informacije vezane uz podršku koja je osigurana slijepim roditeljima u Ujedinjenom Kraljevstvu preko Komisije za ljudska prava Velike Britanije.

Zamjenik i savjetnica pravobraniteljice su u svibnju 2017. godine sudjelovali na sastanku Radne skupine za Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom pri Europskoj mreži nezavisnih institucija za ljudska prava i na sastanku nezavisnog okvira sastavljenog od institucija Europske unije s nacionalnim mehanizmima. Nezavisni okvir za praćenje Konvencije na razini Europske unije čine Europski parlament, Europski forum osoba s invaliditetom, Europski pravobranitelj i Agencija za temeljna prava EU-a.

Predstavnici nacionalnih nezavisnih institucija za ljudska prava predstavili su svoje aktivnosti na području zaštite, praćenja i promicanja Konvencije o pravima osoba s invaliditetom.

Članovi Okvira za praćenje EU-a govorili su o svojim aktivnostima posebno onim vezanim uz donošenje Zakona o pristupačnosti. Naglašeno je da postoji snažna politička volja da se Zakon uskoro donese međutim zabrinjava to što je tekst Zakona vrlo razvodnjen u odnosu na početni prijedlog i predstavlja znatno manje osiguranje prava na pristupačnost izgrađenog okruženja i okoliša nego što osobe s invaliditetom očekuju (primjerice postoji obaveza da bankomati budu pristupačni, ali ne i zgrada u kojoj se oni nalaze).

Na sastanku je sudjelovala i potpredsjednica UN-ovog Odbora za osobe s invaliditetom Theresia Degener koja je željela čuti mišljenje predstavnika nacionalnih institucija o nacrtu Općeg komentara Odbora vezanog uz članak 19. Konvencije. U Nacrt Komentara se naglašava da i osobe s najvećom razinom potrebne podrške imaju pravo na život u zajednici. Nije, međutim, jasno hoće li pravo na izbor podrazumijevati i da osoba ima pravo izabrati život u ustanovi i koje bi u tom slučaju bile obaveze države. To pitanje je posebno značajno u kontekstu donošenja Konvencija o pravima starijih osoba čiji dionici smatraju važnim postojanje stambenih objekata u kojima bi živjele starije osobe. Na sastanku se govorilo i o potrebi suradnje između nacionalne razine i razine EU-a kako bi se osiguralo da se sredstva iz fondova EU-a ne troše na održavanje institucija već da se usmjere na osiguravanje podrške u zajednici.

Na sastanku članova mreže ENNHRI razgovaralo se o nastavku rada na projektu izrade smjernica za implementaciju članka 12. Konvencije (prava na poslovnu sposobnost i uvođenju odlučivanja uz podršku). Bilo je riječi i o ulozi nacionalnih tijela u implementaciji Direktive o pristupačnosti internetskih stranica pri čemu je istaknuto kako bi ENNHRI mogao organizirati edukacije kroz koje bi se tijelima ponudila potrebna znanja o Direktivi i tako im se omogućilo da aktivnije sudjeluju u provedbi Direktive. Članovi iz različitih zemalja istaknuli su teškoće koje se javljaju u inkluzivnom obrazovanju, pa je predloženo da ono bude jedno od tema rada Mreže u sljedećem trogodišnjem razdoblju uz život u zajednici.

Imate poteškoća?

Ukoliko imate teškoća sa čitanjem ili razumijevanjem teksta na ovoj stranici popunite kontakt obrazac i poslati ćemo pojašnjenje teksta na vašu adresu E-pošte.

Molimo Vas da u kontakt obrazac upišete sve tražene podatke. Isto tako Vas molimo da prije slanja poruke provjerite točnost istih.

*Unosi u obrascima zaštićeni su reCAPTCHA zaštitom koju osigurava Google | Google Pravila o privatnosti | Google Uvjeti pružanja usluge