PRIMJERI IZ PRAKSE

Postupanja pravobraniteljice po pritužbama – po područjima

 1. Diskriminacija

  Razumna prilagodba u područjima obrazovanja zapošljavanja i rada 2017.

  Uznemiravajući govor o osobama s intelektualnim teškoćama 2017.

  Osobe s invaliditetom i prikaz u medijima 2015.

  Diskriminatorni odnos prema ženi s invaliditetom u postupku razvoda i odluci o povjeravanju djeteta 2014.

  Diskriminatorno ponašanje službenika kod izdavanja osobne iskaznice osobi s invaliditetom 2015.

 2. Zapošljavanje i rad

  Dugogodišnja diskriminacija na radnom mjestu, 2017.

  Nepriznavanje prava prednosti i ispunjenje obveze kvotnog zapošljavanja 2017.

  Uvjerenje o utvrđenom invaliditetu u odnosu na rad i pozivanje na pravo prednosti pri zapošljavanju 2017.

 3. Mirovinsko osiguranje

  Nemogućnost ostvarivanja invalidske mirovine 2017.

  Pritužba na rješenje o pravu na invalidsku mirovinu 2017.

 4. Zdravstvena zaštita

  Pravo na fizikalnu terapiju u kući 2016.

  Dostupnost stomatološke usluge 2016.

  Palijativna skrb za djecu 2016.

 5. Jednakost pred zakonom

  Upravljanje imovinom osoba lišenih poslovne sposobnosti 2016.

  Lišenje poslovne sposobnosti 2017.

 6. Život u zajednici

  Pravo na život u zajednici i poslovna sposobnost 2016.

  Pravo na život u zajednici 2017.

 7. Odgoj i obrazovanje

  Pravo na odgoj i obrazovanje, 2016.

  Upis djeteta sa poremećajem iz autističnog spektra u vrtić 2012.

  Senzibilitet i edukacija nastavnog osoblja kao oblik podrške inkluzivnom obrazovanju 2012.

 8. Pravo na slobodu

  Pravo na slobodu 2017.

 9. Pristupačnost

  Osiguravanje preduvjeta za izvođenje ugradnje dizala u stambenoj zgradi 2017.

  Osiguravanje pristupačnosti stanova građenih u okviru društveno poticane stanogradnje 2017.

Najčešća pitanja i odgovori

Prilagodba