Izjava o pristupačnosti

Izjava o pristupačnosti

Pravobranitelj za osobe s invaliditetom nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti internetskih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (Narodne novine, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon o pristupačnosti) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327 od 2. prosinca 2016.).

Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na internetske stranice na mrežnom mjestu https://posi.hr/ .

Izjava o pristupačnosti posljednji puta je revidirana 2. siječnja 2024. godine.

Stupanj usklađenosti

Ove mrežne stranice u većoj mjeri su usklađene sa Zakonom o pristupačnosti internetskih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora te Smjernicama CARNET-a za osiguravanje digitalne pristupačnosti koje su pregledane i odobrene od nacionalnih krovnih udruga osoba s invaliditetom.

Implementacijom nove CMS platforme i preoblikovanjem mrežnih stranica 2023. godine te postavljanjem Readabler plugin-a za pristupačnost ispunjena je većina zahtjeva europske norme EN 301 549 V3.2.1 (2021-03), te normi WCAG 2.0 AAA, WCAG 2.2 AA, W3C ACT, Section 508, TTV 5 uz iznimke koje se navode u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:

  • pojedine i rijetke .pdf datoteke sadržane u objavama nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata, odnosno nisu pristupačne jer nisu prikladno pripremljene za čitače ekrana;
  • veći dio fotografija, ilustracija i/ili netekstualnog sadržaja mrežnih stranica Pravobranitelja za osobe s invaliditetom dekorativnog je karaktera ili se koristi samo za vizualno oblikovanje, pa, sukladno točki 5.1.3.6. europske norme EN 301 549 V3.2.1 (2021-03), određene člankom 7. stavkom 1. Zakona o pristupačnosti, nemaju (odnosno ne moraju imati) svoj alternativni opis. Ipak, neznatan dio slika i datoteka nema prikladan tekstualni opis (alt tekst);
  • pdf datoteke otvaraju se u skočnom prozoru preglednika, a .doc i .ppt datoteke dostupne su isključivo kao datoteke za preuzimanje;
  • dio poveznica nije podcrtan, odnosno ne sadrži prikladne tekstualne opise.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova Izjava pripremljena je 2. siječnja 2024., prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018. godine.

Za  pripremu predmetne Izjave o pristupačnosti korištena je metoda samoprocjene koju je proveo Pravobranitelj za osobe s invaliditteom, uz automatiziranu provjeru pristupačnosti korištenjem alata Readabler Accessibility Analyzer, te vanjskom procjenom.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Povratne informacije koje će se koristiti za obavještavanje Pravobranitelja za osobe s invaliidtetom o eventualnim i mogućim neusklađenostima te informacije i sadržaje isključene iz područja primjene Direktive, možete dobiti slanjem e-pošte na adresu ured@posi.hr , putem internetskog kontakt obrasca, telefonski ili pisanim putem na adresi: Pravobranitelj za osobe s invaliditetom, Savska cesta 41/3, 10000 Zagreb.

Postupak praćenja provedbe propisa

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ove mrežne stranice, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona broj 01/4609-041 ili putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr .

Imate poteškoća?

Ukoliko imate teškoća sa čitanjem ili razumijevanjem teksta na ovoj stranici popunite kontakt obrazac i poslati ćemo pojašnjenje teksta na vašu adresu E-pošte.

Molimo Vas da u kontakt obrazac upišete sve tražene podatke. Isto tako Vas molimo da prije slanja poruke provjerite točnost istih.

*Unosi u obrascima zaštićeni su reCAPTCHA zaštitom koju osigurava Google | Google Pravila o privatnosti | Google Uvjeti pružanja usluge