IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI

Pravobranitelj za osobe s invaliditetom nastoji svoju mrežnu stranicu učiniti pristupačnom u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (Narodne novine, br. 17/19) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća.

 

Ova Izjava primjenjuje se na mrežnu stranicu: https://posi.hr/

 

Stupanj usklađenosti

Ova mrežna stranica je djelomično u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora i Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

 

Nepristupačan sadržaj

Sukladno članku 8. Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora i članku 5. Direktive (EU) 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća, Pravobranitelj za osobe s invaliditetom proveo je početnu procjenu usklađenosti svoje mrežne stranice sa zahtjevima pristupačnosti te je utvrdio da određeni dijelovi još nisu u skladu s navedenim. Riječ je o sljedećim dijelovima:

– krajnjem korisniku nije omogućeno potpuno korištenje svih sadržaja mrežne stranice s elementima HTML5

– za sve naslove se ne koriste <h> elementi, a za odlomke tekst <p> elementi

– poveznice nisu prikazane s tekstom Ovdje, Više, Pročitajte, itd.

 

Pravobranitelj za osobe s invaliditetom će provesti korektivne mjere za rješavanje problema nepristupačnog sadržaja svoje mrežne stranice u najvećoj mogućoj mjeri nakon osposobljavanja djelatnika za izradu, vođenje i održavanje sadržaja mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje u skladu sa Zakonom o pristupačnosti, koje će provesti Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva u suradnji s Državnom školom za javnu upravu, Povjerenikom za informiranje i organizacijama koje predstavljaju osobe s invaliditetom različitih vrsta invaliditeta.

 

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena je 24. svibnja 2021. godine na temelju vlastite samoprocjene.

 

Povratne informacije i podaci za kontakt

Podnošenjem zahtjeva Pravobranitelju za osobe s invaliditetom možete dobiti povratne informacije i/ili prijaviti uočene nepravilnosti u smislu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora i Direktive (EU) 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća. Zahtjev možete podnijeti službenici za informiranje Pravobranitelja za osobe s invaliditetom, savjetnici pravobraniteljice Branki Meić Salie, prof.:

Telefon: 01/6102 170 (01/6102 179)
Telefaks: 01/6177 901
E-mail: branka.meic@posi.hr

 

Postupak praćenja provedbe propisa

Nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora obavlja Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

 

Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora obavljaju inspektori i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika.

 

Na nadzor se primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, br. 25/13 i 85/15)

 

Kontakt :
Povjerenik za informiranje
Trg žrtava fašizma 3
10000 Zagreb
Telefon: 01/2099 100
Internet: www.pristupinfo.hr
e-mail: ppi@pristupinfo.hr

Prilagodba