13. studenog 2023. – Rješenje o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme za Sebastijan Polak kod  Pravobranitelja za osobe s invaliditetom, Služba za stručne poslove, radno mjesto u Splitu, stručni suradnik za pravne poslove.

Oglas je objavljen dana 27. rujna 2023. godine.

NAPOMENA

– dostava rješenja svim kandidatima koji su sudjelovali u ovom postupku povodom oglasa smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana javne objave na mrežnoj (web) stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.

Prilog za otvaranje/skidanje: RJEŠENJE o prijmu S.P.-13.11.2023.