Održana završna konferencija projekta “Postani svoj”

Dana 10. prosinca 2021. godine u prostorijama Edukativnog i informativnog turističkog centra mladih Stara Pekara u Osijeku, održana je završna konferencija projekta “Postani svoj”. Iz Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom na konferenciji je sudjelovao savjetnik pravobraniteljice Mario Burek.
Centar za pružanje usluga u zajednici “JA kao i TI” organizirao je završnu konferenciju projekta “Postani svoj” te na taj način predstavio provedene aktivnosti i rezultate tog 11,4 milijuna kuna vrijednog projekta. Projektom je osigurana podrška daljnjem procesu deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi te su osigurane usluge podrške osobama s invaliditetom za život u zajednici. Tijekom konferencije okupljeni su se tako mogli upoznati sa detaljima usluga povremene, kratkotrajne, intenzivne i sveobuhvatne podrške, a koje osnažuju osobe s mentalnim teškoćama u cilju uključivanja u zajednicu. Također, tijekom projekta organizirani su verificirani programi osposobljavanja asistenata za podršku osobama s mentalnim poteškoćama u organiziranom stanovanju, zaposleno je preko 30 stručnjaka za rad sa osobama s invaliditetom te su nabavljena dva vozila za provođenje projektnih aktivnosti. Konačni cilj projekta je da se kroz poticanje i promoviranje samostalnosti te razvoj individualnih vještina osigura potpuna integracija korisnika u zajednicu i njihov ravnopravan položaj u društvu te potpuni prelazak s institucionalne skrbi na skrb u zajednici.
Program konferencije obogaćen je prigodnim kulturno umjetničkim sadržajem koji su priredili i izveli korisnici Centra.

Prilagodba