Pravobranitelj za osobe s invaliditetom raspisao je Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme za radno mjesto: SAVJETNIK PRAVOBRANITELJA ZA OSOBE S INVALIDITETOM – zaštita, praćenje i promicanje prava osoba s invaliditetom po područjima – 1 izvršitelj/ica) – mjesto rada Split.

Dana 12. lipnja 2024. godine Javni natječaj objavljen je u službenom listu „Narodne novine“, u oglasnom dijelu. Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od osam dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu:

Pravobranitelj za osobe s invaliditetom
Savska cesta 41/3, 10000 Zagreb
S naznakom „za Javni natječaj“

Uvjeti javnog natječaja objavljeni su ovdje: