Edukativni program „Sigurnost i kultura u prometu“ započeo s provedbom u riječkoj Osnovnoj školi – Scuola elementare Gelsi.

Edukativni program „Sigurnost i kultura u prometu“ započeo s provedbom u riječkoj Osnovnoj školi – Scuola elementare Gelsi.

4. listopada 2023.Kategorije: Novosti

Provedba edukativnog programa „Sigurnost i kultura u prometu“ započela je održavanjem radionice u Osnovnoj školi – Scuola elementare Gelsi. Program je pokrenula Direkcija za prometno redarstvo, Odjel gradske uprave za komunalni sustav Grada Rijeke 2021. godine, a namijenjen je učenicima drugih razreda. Cilj je programa djeci na njima primjeren način ukazati na važnost usvajanja i poštivanja prometnih pravila kao oblika preventivnog odgoja djece kako bi postali odgovorni i sigurni sudionici u prometu. Tijekom radionica obrađuju se teme kao što su Pješaci u prometu – poštivanje prometnih znakova i naredbi izraženih od ovlaštenih osoba, Nepropisno parkiranje vozila – problemi pristupačnosti osobama s invaliditetom, Kretanje bicikla i romobila – površine za kretanje, ostavljanje bicikala i romobila na javnim površinama, Dječja opažanja u prometu – pješaci, putnici, vozači, uvjeti i drugo.

Voditelj Odsjeka za prometno redarstvo Grada Rijeke gosp. Marko Drpić, djeci je na zanimljiv način ukazao na važnost korištenja sigurnosnog pojasa u automobilu i dječje stolice, korištenja zaštitne kacige prilikom vožnje bicikla, ali i o kulturi odlaganja romobila na javnoj površini, odnosno osnovnoj kulturi ponašanja u prometu. Poseban naglasak u programu stavljen je i na osobe s invaliditetom kao ravnopravne sudionike u prometu, važnosti izgradnje pristupačnog prijevoza, a time i sigurnog prometnog okruženja za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju.

Radionici u Osnovnoj školi – Scuola elementare Gelsi sudjelovala je Tea Rubeša, savjetnica iz Područnog ureda pravobranitelja za osobe s invaliditetom u Rijeci.

Podijelite ovu objavu s drugima:

Najnovije Objave