Webinar EDF-a: Kršenja ljudskih prava osoba s invaliditetom tijekom COVID-19

Europski forum osoba s invaliditetom (EDF) održao je 18. svibnja webinar na temu: Kršenja ljudskih prava osoba s invaliditetom tijekom pandemija COVID-19. Pandemija i odgovori vlada na nju prouzrokovale su brojne situacije teškog kršenja prava osoba s invaliditetom: nepristupačnost informacija, izolacija, zlostavljanje i zanemarivanje u ustanovama za stanovanje, mjere koje su onemogućavale i otežavale podršku u zajednici, povećanje nasilja i maltretiranje osoba s invaliditetom, posebno prema ženama s invaliditetom. Održani webinar nastojao je odgovoriti na pitanje kako donositelji politika, institucije za ljudska prava i organizacije osoba s invaliditetom, mogu djelovati na prepoznavanju, zaustavljanju takvih kršenja prava i pružiti odgovarajuću pravnu zaštitu.
Predstavnici EDF-a, Ujedinjenih naroda, Agencije Europske unije za temeljna prava (FRA) i Europske mreže tijela za promicanje jednakosti (Equinet), predstavljali su primjere mjera kojima su se pojedine vlade država članica Europske unije suprotstavljali pandemiji, ali što je istovremeno na različite načine prouzrokovalo i brojne slučajeve kršenje prava osoba s invaliditetom. Kao najznačajniji problemi prepoznati su da informacije nisu bile svima pristupačne i objavljivane u pristupačnim formatima, brojni slučajevi nedostatka zaštitne opreme, te slučajevi ignoriranja i nepoštivanja odredbi obveza preuzetih Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom, što je sveukupno dovelo do toga da su ionako diskriminirane osobe s invaliditetom bile zbog provođenja zaštitnih mjera izložene još većoj diskriminaciji.
Zaključeno je kako i tijekom trajanja izvanrednih okolnosti institucije za ljudska prava, donositelji politika i organizacije osoba s invaliditetom, moraju raditi zajedno na sprečavanju i prepoznavanju kršenja zakona i pružanju potrebne zaštite.
Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom tijekom trajanja izvanrednih okolnosti pandemije u Hrvatskoj izdao je više preporuka, uputa i obavijesti koje su se odnosile općenito na nužnost zaštite osoba s invaliditetom kao dijela najranjivijih društvenih skupina, učenike s invaliditetom, zaposlene roditelje djece s teškoćama u razvoju, zaposlene osobe s invaliditetom, zdravstvene djelatnike i asistente. Isto tako, Ured je postupao u više desetaka pojedinačnih slučajeva gdje je posredovao između nadležnih tijela, te odgovornih fizičkih i pravnih osoba.
Iz Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom webinaru su prisustvovali zamjenik pravobraniteljice Darijo Jurišić i savjetnik pravobraniteljice Mario Burek.

Prilagodba