Virtualna radionica FRA-Equinet o suprotstavljanju pojava nezakonitog profiliranja

Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA – European Union Agency for Fundamental Rights) i Equinet (Europska mreža tijela za jednakost) zajedno su 10. studenoga 2020. godine organizirali i održali virtualnu radionicu na temu „Osnaživanje u borbi protiv nezakonitog profiliranja“. Ova radionica je posebno bila usredotočena na dva područja:
• Angažiranje tijela za jednakost na provedbi zakona
• Inicijative za podizanje svijesti u borbi protiv nezakonitog profiliranja

Postupci profiliranja otvaraju niz različitih oblika zabrinutosti zbog ugrožavanja temeljnih prava kao što su kršenja utvrđenih pravnih načela, uključujući jednakost i nediskriminaciju, kao i prava na poštivanje privatnog života i zaštitu podataka. Uz to postoji i opravdana zabrinutost zbog pitanja učinkovitosti takvog pristupa u borbi protiv nezakonitih aktivnosti, kao i o mogućim negativnim posljedicama na odnose između vlasti (uključujući posebno pri tome policijska tijela i upravljanje granicama) i zajednice kojima vlast služi.

Tijekom 2020. godine različiti oblici etničkog profiliranja i nerazmjerna uporaba sile od strane policije bili su razlogom niza velikih demonstracija u mnogim članicama Europske unije. Zbog toga su FRA i Equinet željeli okupiti nacionalna tijela za jednakost i pokrenuti zajedničke procese promišljanja o njihovoj ulozi u osnaživanju napora u suzbijanju nezakonitog policijskog profiliranja. Cilj radionice je bio i otvaranje rasprave o temi nezakonitog profiliranja na temelju nedavnih globalnih zbivanja i donesenog Akcijskog plana Europske unije za borbu protiv rasizma, kojim se naglašava potreba za osnaživanjem i povećavanjem važnosti uloge tijela za jednakost.

Tijekom radionice prezentirana su iskustva FRA-e, Equinet-a, nacionalnih tijela za jednakost, kao i organizacija civilnog društva, koji imaju iskustva u osmišljavanju i pokretanju konkretnih aktivnosti usmjerenih osnaživanju zajedničkih napora po ovom pitanju.

U ime Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom na radionici je sudjelovao zamjenik pravobraniteljice Darijo Jurišić.

O ovoj temi FRA je objavila publikaciju „Vodič: Sprječavanje nezakonitog profiliranja danas i u budućnosti“ koja se može pronaći na poveznici:
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-preventing-unlawful-profiling-guide_en.pdf

Prilagodba