U Osijeku održan sastanak sa predstavnicima udruga HRVI-a Domovinskog rata

Predstavnici Udruge 100%-tnih hrvatskih ratnih vojnih invalida I. skupine i Šahovskog kluba HVIDR-a Osijek inicirali su održavanje sastanka s ciljem ukazivanja na prepreke i poteškoće na koje njihovi članovi i ostale osobe s invaliditetom svakodnevno nailaze. Sastanak je održan dana 18. lipnja 2020. godine u prostorijama Udruge 100%-tnih HRVI I. skupine u Osijeku te je na istom, uz predstavnike udruga sudjelovao i Mario Burek, savjetnik pravobraniteljice za osobe s invaliditetom.
Tijekom sastanka predstavnici udruga predstavili su brojne aktivnosti i projekte koje provode, posebno istaknuvši predstojeće projekte kojima će se na sveobuhvatan način prikupiti iskustva osoba s invaliditetom tijekom situacije izazvane širenjem koronavirusa, odnosno pokušati će se utvrditi na koji način su mjere kriznih stožera utjecale na svakodnevni život osoba s invaliditetom i eventualna kršenja temeljnih ljudskih prava. Rezultati ovog projekta koristiti će se kao osnova za daljnje prijedloge donositeljima odluka u slučaju potrebe za donošenjem novih preventivnih i zaštitnih mjera radi sprječavanja daljnjeg širenja zaraze koronavirusom. Također, najavljen je i projekt kojim će se osigurati pružanje kontinuirane psihosocijalne podrške i savjetovanja za osobe s invaliditetom.
Nadalje, predstavnici udruga upozorili su na poteškoće i prepreke s kojima se susreću u svakodnevnom životu i radu. Osim problema s kojima su se susretali tijekom ograničenja koja su bila na snazi zbog sprječavanja širenja zaraze koronavirusom (uskraćivanja zdravstvene usluge, izoliranost, nedostupnost socijalnih usluga i sl.), posebno su upozorili na problem pristupačnosti javnih površina te zgrada i objekata. Obzirom da velik broj članova ovih udruga živi u gradu Osijeku, tijekom sastanka ukazano je na konkretne lokacije i objekte u Osijeku koji su u potpunosti i/ili djelomično nepristupačni osobama s invaliditetom, posebno osobama koji se otežano kreću. Uz problem pristupačnosti, predstavnici udruga upozorili su i na kontinuiranu zlouporabu znaka pristupačnosti i nepropisno parkiranje na mjesta označena za vozila kojima se prevoze osobe s invaliditetom. Osim ukazivanja na navedene probleme, izneseni su brojni prijedlozi za rješavanje istih.
Savjetnik pravobraniteljice je predstavnike udruga upoznao sa djelokrugom i načinom rada Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, s posebnim naglaskom na Područni ured u Osijeku. Također, izvijestio je o aktivnostima koje je pravobraniteljica poduzimala u odnosu na opisane probleme, upoznao predstavnike udruga sa rezultatima tih aktivnosti te predložio aktivniju suradnju Ureda pravobraniteljice i udruga u budućnosti, sve s ciljem poboljšanja položaja osoba s invaliditetom na području grada Osijeka i okolice.
Zaključci sastanka, uključujući sve iznesene pritužbe i prijedloge poslužiti će kao osnova za daljnja postupanja Ureda pravobraniteljice.

Prilagodba