U Osijeku nastavljene aktivnosti vezano za izradu Strateškog i akcijskog plana osječke Tvrđe 2021.-2027. godine

Agencija za obnovu osječke Tvrđe organizirala je 14. i 15. listopada 2020. godine u dvorani Državnog arhiva u Osijeku dvodnevnu radionicu za izradu Strateškog i akcijskog plana osječke Tvrđe 2021. – 2027. godine.
Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom upućivala je u više navrata Gradu Osijeku i Agenciji za obnovu osječke Tvrđe preporuke koje su se odnosile na mjere i aktivnosti koje je potrebno provoditi s ciljem osiguranja pristupačnosti osobama s invaliditetom svih javnih površina i objekata u osječkoj Tvrđi. Grad i Agencija uvažili su upućene preporuke te su omogućili aktivno sudjelovanje Ureda pravobraniteljice i predstavnika udruga osoba s invaliditetom u provođenju radova rekonstrukcije osječke Tvrđe te posebno u izradi strateškog okvira Strateškog i akcijskog plana osječke Tvrđe 2021.-2027. godine.
Nastavno na aktivnosti koje se provode od lipnja 2020. godine, savjetnik pravobraniteljice Mario Burek sudjelovao je na dvodnevnoj radionici tijekom koje su brojni sudionici (predstavnici organizacija civilnog društva, predstavnici različitih institucija i ustanova, poduzetnici i stručnjaci iz različitih sektora) razmjenjivali mišljenja i iskustva s ciljem dopune SWOT analize i jasnijeg definiranja vizije obnove osječke Tvrđe te posebnih ciljeva koji se žele postići. Također, izneseni su konkretni prijedlozi mjera i načini provođenja istih koji će se koristiti kao temelj za izradu akcijskog plana. Ova radionica, kao i prijašnje aktivnosti, imala je za cilj uključiti što veći broj dionika u proces izrade kako bi novi Strateški i akcijski plan bio odraz realnih potreba svih građana i članova društva.
Savjetnik pravobraniteljice prisutne je podsjetio na preporuke vezano za obvezu osiguranja pristupačnosti osobama s invaliditetom svih javnih površina i objekata u osječkoj Tvrđi, kao i na obvezu osiguranja pristupačnosti svim proizvodima i uslugama koji će biti na raspolaganju građanima i posjetiteljima. Također, izneseni su brojni primjeri dobre prakse i prijedlozi o mjerama i aktivnostima kojima se može osigurati pristupačnost osobama s invaliditetom svim sadržajima u Tvrđi. Uz prijedloge vezane za osiguranje pristupačnosti, preporučeno je uređivanje i osiguranje dostupnosti adekvatnih prostora u Tvrđi u kojima bi organizacije civilnog društva bile u mogućnosti osmišljavati i organizirati sadržaje i aktivnosti kojima će se osobe s invaliditetom dodatno uključiti u svakodnevni život zajednice.
S ciljem osiguranja provedbe svega navedenog, zaključeno je kako će se i u predstojećim aktivnostima izrade Strateškog i akcijskog plana osječke Tvrđe 2021.-2027. godine nastaviti uspostavljena suradnja i otvorena komunikacija Ureda pravobraniteljice sa svim dionicima uključenim u obnovu Tvrđe.

Prilagodba