Svjetski dan mentalnog zdravlja

Svjetski dan mentalnog zdravlja

10. listopada 2020.Kategorije: Novosti

Svjetski dan mentalnog zdravlja

Povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja koji se obilježava 10. listopada upozoravamo i dalje da ne postoji sustav zaštite mentalnog zdravlja u zajednica.
Prema našim saznanjima, unatoč preporukama Svjetske zdravstvene organizacije i obvezama koje je RH preuzela ratifikacijom međunarodnih dokumenata, osim na razini projektnih aktivnosti nisu poduzete konkretne mjere radi transformacije postojećeg sustava skrbi o osobama sa psihosocijalnim teškoćama koji se još uvijek temelji na bolničkom liječenju.
Još uvijek nije donesena niti Nacionalna strategija zaštite mentalnog zdravlja, unatoč tome što je prethodna istekla 2016. godine, a izvješće o njezinoj provedbi nikada nije doneseno.
Pružanjem samo institucionalne skrbi tijekom i nakon liječenja ne može doći do oporavka osoba s poremećajima mentalnog zdravlja što vodi u nove hospitalizacije, primjenu različitih oblika nedobrovoljnih postupanja i u konačnici invaliditet.

Stoga je nužno usvojiti novu Nacionalnu strategije zaštite mentalnog zdravlja, koja će se temeljiti na preuzetim obvezama RH da osigura zaštitu mentalnog zdravlja u zajednici, što uključuje različite oblike prevencije, liječenja, rehabilitacije i socijalnog uključivanja za osobe sa psihosocijalnim teškoćama.

Paralelno je potrebno sustavno nadzirati poštivanje prava osoba s duševnim smetnjama u psihijatrijskim bolnicama, a kršenja prava sankcionirati, s ciljem podizanja svijesti bolničkog osoblja o pravima pacijenata te zaustavljanja nezakonitog postupanja.

Također je potrebno nacionalno zakonodavstvo usuglasiti s odredbama Konvencije o pravima osoba s invaliditetom te poštujući hitnu preporuku UN Odbora za prava osoba s invaliditetom koju je uputio RH 2015. godine zaustaviti sve nedobrovoljne tretmane i korištenje mjera sputavanja, kako u zdravstvenim, tako i u ustanovama socijalne skrbi.

U organizaciji Pravobranitelja za osobe s invaliditetom, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Udruge za psihosocijalnu pomoć Susret i Udruge Ludruga, 10. listopada 2019. u Zagrebu je održana konferencija kojom je obilježen Svjetski dan mentalnog zdravlja, pod nazivom: Konferencija Mentalno zdravlje! Modeli oporavka u zajednici. Gdje smo?
Cilj Konferencije bio je uspostava platforme za umrežavanje različitih dionika neophodnih za međusektorsku suradnju u području mentalnog zdravlja u Republici Hrvatskoj i na taj način promicanje ciljeva definiranih Twinning projektom „Osiguravanje optimalne skrbi za osobe s poremećajima mentalnog zdravlja“ (2016.-2017.) – unapređenje zaštite mentalnog zdravlja kroz jačanje kapaciteta u zajednici i unapređenje javnog znanja o problemima mentalnog zdravlja.
Na kraju Konferencije je rečeno kako sustav mora biti usmjeren na potrebe osoba sa psihosocijalnim teškoćama i pronaći mogućnost sustavnog financiranja uspostave i razvoja mobilnih timova kao i širenja usluga u zajednici na području cijele Republike Hrvatske. Istaknuta potreba o potrebi usvajanja već pripremljene Nacionalne strategije zaštite mentalnog zdravlja kao temeljnog dokumenta za provođenje mjera i aktivnosti za širenje usluga u zajednici, sporosti promjene i/ili nedostatka zakonske i podzakonske regulative, financiranju i slično. Naglašena je potreba suradnje raznih institucija, a kako ta suradnja ne bi ostala samo deklaratorna, potpisom Izjave o suradnji dionici su preuzeli odgovornost za osiguravanje uvjeta za sveobuhvatnu, pristupačnu i pravovremenu intervenciju i podršku prilagođenu potrebama korisnika.
Stoga pozivamo ključne dionike da se donese Nacionalna strategija o zaštiti mentalnog zdravlja te da se sustavno uspostavi financiranje, mobilni timovi kao i mreža usluga u zajednici.

Podijelite ovu objavu s drugima: