Sastanak Stručnog savjeta pravobraniteljice za osobe s invaliditetom

Posljednji sastanak IV. saziva Stručnog savjeta pravobraniteljice za osobe s invaliditetom održan je 6. prosinca 2021. godine. Zbog nepovoljne epidemiološke situacije i ovaj je sastanak mora biti održan u online okruženju. Tijekom sastanka na kojem su sudjelovali svih 15 članica i članova Stručnog savjeta razgovaralo se o aktualnim temama za osobe s invaliditetom, djecu s teškoćama u razvoju i njihove obitelji.
Pravobraniteljica Slonjšak uvodno se zahvalila svim članovima i članicama, kao i njihovim zamjenama, na predanom radi i angažmanu tijekom proteklih vrlo izazovnih 2020. i 2021. godine. Naime, javni poziv za ovaj saziv Stručnog savjeta proveden je u prosincu 2019. godine. Nažalost, brojne aktivnosti Stručnog savjeta bile su realizirane kroz online oblike sastanaka, međutim cjelokupni rad i ovog saziva Stručnog savjeta je značajno doprinio i obogatio rad institucije Pravobranitelja za osobe s invaliditetom.
Kao dio posebne teme razmatrane su dostupne informacije o mogućnostima budućeg financiranja projekata iz fondova Europske unije o čemu je više članica i članova Stručnog savjeta izrazilo svoju zabrinutost budući da Republika Hrvatska višemjesečno kasni s donošenjem različitih strateških dokumenata. Jedan od njih je i Nacionalni plan izjednačavanja mogućnosti osoba s invaliditetom od 2021. do 2027. godine. Naime, zbog takvih kašnjenja vrlo je izvjesno da će doći posljedično i do kašnjenja s objavom i provođenjem javnih poziva za projekte čime će se izravno ugroziti kontinuitet pružanja socijalnih usluga osobama s invaliditetom koje brojne organizacije civilnog društva u svojim sredinama osiguravaju i pružaju svojim korisnicima, a financiraju se upravo projektnim sredstvima iz fondova Europske unije.
Veliki dio članova Stručnog savjeta nije zadovoljan s načinom na koji su predstavnici osoba s invaliditetom uključeni u postupke izrade različitih zakonskih, podzakonskih i strateških dokumenata. Prečesto članovi radnih skupina nemaju utjecaj na konačne prijedloge koji se upućuju u postupke savjetovanja sa zainteresiranom javnošću i iako su formalno uključeni u rad njihovi prijedlozi se ne uvažavaju. I Konvencija o pravima osoba s invaliditetom u čl. 4. st. 3. Opće obveze propisuje: “…U razvoju i provedbi zakona i politika u smislu provedbe ove Konvencije, i u drugim postupcima donošenja odluka koje se tiču osoba s invaliditetom, države stranke će se temeljito savjetovati s osobama s invaliditetom, i u to ih aktivno uključiti, kao i djecu s teškoćama u razvoju, putem organizacija koje ih predstavljaju…“. Prepoznato je kako se u posljednje vrijeme ova obveze samo formalno izvršava i posebno ne u završnim fazama izrade i donošenja nekog dokumenta.
Veliku raspravu opravdano je izazvao i prijedlog novog Zakona o socijalnoj skrbi koji je zbog sadržanih i predloženih rješenja te uvođenja različitih cenzusa prepoznat kao korak unatrag kada govorimo o pravima i kvaliteti života osoba s invaliditetom. Vrlo je indikativno da se takvoj ocjeni ovog, još uvijek prijedloga Zakona, slažu akademska zajednica, stručna javnosti, predstavnici osoba s invaliditetom i same osobe s invaliditetom.
Iz Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom na sastanku su sudjelovali pravobraniteljica Anka Slonjšak i zamjenici Mira Pekeč-Knežević i Darijo Jurišić.
Poziv za novi, V. saziv stručnog savjeta biti će objavljen tijekom prosinca 2021. godine, te i ovom prilikom pozivamo sve zainteresirane osobe s invaliditetom, predstavnike osoba s invaliditetom i stručnjake da prate objave na ovoj mrežnoj stranici te ukoliko su zainteresirani svakako se jave.

Prilagodba