Radionica sa studentima Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta

Dana 19. studenog pravobraniteljica Anka Slonjšak je održala radionicu sa studentima na obaveznom predmetu Uvod u inkluzivnu edukaciju i rehabilitaciju na prvoj godini preddiplomskog studija Rehabilitacija na Edukacijsko-rehabilitacijskog fakultetu. Gostovanje je bilo vezano uz temu „Zaokret u shvaćanju invaliditeta i položaja osoba s invaliditetom kroz rad Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom“ gdje je pravobraniteljica kroz iskustva u radu Ureda istaknula značenje Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, položaj osoba s invaliditetom te najčešća područja pritužbi. U interaktivnoj komunikaciji studenti su izložili svoja iskustva i prijedloge u području zaštite osoba s invaliditetom.

Prilagodba