Radionica o antidiskriminaciji

Radionica o antidiskriminaciji

15. listopada 2018.Kategorije: Novosti

Radionica o antidiskriminaciji

U Državnoj školi za javnu upravu u Zagrebu održana je 15. listopada radionica o antidiskriminaciji, ravnopravnosti spolova i primjeni Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom u europskim i investicijskim fondovima (ESI fondovima). Svrha radionice bila je osiguravanje ispunjavanja općih ex-ante uvjeta za provedbu operativnih programa iz financijske perspektive EU 2014.-2020. i korištenje financijskih sredstava ESI fondova koji se odnose na postojanje mjera za primjenu zakonodavstva EU o nediskriminaciji, ravnopravnosti spolova i poštivanja prava osoba s invaliditetom u području ESI fondova.

Dvadeset pet zaposlenika različitih državnih i javnih tijela koja sudjeluju u upravljanju i nadzoru ESI fondova imali su prilike upoznati se s antidiskriminacijom u kontekstu ESI fondova, kao i s politikama i zakonodavstvom povezanim sa zaštitom prava i interesa osoba s invaliditetom.

Iz Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom temu o pravnom okviru zaštite prava osoba s invaliditetom i primjeni Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom izlagao je zamjenik pravobraniteljice Darijo Jurišić, a izlaganje je sa sudionicama radionice pratio savjetnik pravobraniteljice Mario Burek.

Podijelite ovu objavu s drugima: