Radionica o antidiskriminaciji u Europskim strukturnim i investicijskim fondovima

U organizaciji Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije i uz provedbu Državne škole za javnu upravu održana je 13. i 14. prosinca 2021. godine posljednja ovogodišnja Radionica o antidiskriminaciji, ravnopravnosti spolova i primjeni Konvencije o pravima osoba s invaliditetom u europskim i investicijskim fondovima (ESI fondovima).

Zamjenik pravobraniteljice za osobe s invaliditetom Darijo Jurišić održao je izlaganje o pravima osoba s invaliditetom i primjeni Konvencije o pravima osoba s invaliditetom u aktivnostima europskih i investicijskih fondova. Ovom radionicom završena je realizacija programa izobrazbe Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za 2021. godinu koja se provodi za sve zaposlenike koji rade u sustavu upravljanja i kontrole. Ove su godine radionice bile organizirane za zaposlenike u tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu sljedećih operativnih programa: „Operativni program Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020., „Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020., Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020 i „Operativni program za pomorstvo i ribarstvo 2014.-2020“. Tijela u sustavima upravljanja i kontrole obuhvaćaju središnja tijela državne uprave i pravne osobe s javnim ovlastima uključene u provedbu ESI fondova 2014.-2020. godine. U edukacije su se uključivali i predstavnici jedinica lokalne samouprave.

Petnaestak sudionika iz različitih državnih tijela, institucija i jedinica lokalne samouprave, slušalo je u okviru izlaganja o pravima osoba s invaliditetom o izazovima osiguravanja fizičke, komunikacijske i informacijske pristupačnosti. Također, sudionici su se imali prilike upoznati s konkretnim primjerima za prijavitelje i korisnike u vezi ispunjavanju horizontalnih uvjeta koji omogućuju provedbu. Naime, Uredbom o zajedničkim odredbama, čiji je okvir utvrđen dogovorom Vijeća i Europskog parlamenta u ožujku ove 2021. godine, uspostavljen je okvir za programiranje, pripremu, provedbu, praćenje provedbe i vrednovanje fondova Europske unije koji će u financijskom razdoblju od 2021. do 2027. godine biti provođeni putem dijeljenog upravljanja. Kako bi se osigurali preduvjeti za učinkovitu i djelotvornu upotrebu potpore Europske unije koju dodjeljuju fondovi, utvrđen je ograničen popis uvjeta koji omogućuju provedbu fondova Europske unije te skup objektivnih kriterija za njihovo ocjenjivanje. Države članice neće moći prijavljivati rashode povezane s posebnim ciljevima sve dok se uvjet koji omogućuje provedbu ne ispuni.

Prilagodba