Radionica Europske komisije: Ovlasti tijela za jednakost

U okviru rada na pripremi zakonskog prijedloga o obvezujućim standardima za tijela za zaštitu jednakosti/ravnopravnosti, Europska komisija, Glavna uprava za pravosuđe i potrošače, organizirala je 11. ožujka 2022. godine, participativnu online radionicu na kojoj se raspravljalo o ovlastima tijela za zaštitu jednakosti. Radionica je okupila stručnjake iz tijela državne uprave država članica Europske unije, tijela za jednakost, različitih međunarodnih institucija, ustanova i tijela, kao i predstavnike akademske zajednice i civilnog društva.

Kako je planirano u programu rada Europske komisije za 2022. godinu, EK namjerava ojačati ulogu i neovisnost tijela za jednakost. U tom kontekstu, EK trenutno prikuplja i analizira podatke kojima bi se opravdala moguća zakonodavna inicijativa o obvezujućim standardima tijela za jednakost, istovremeno istražujući različite opcije politika u vezi sa sadržajem takve inicijative.

Cilj i svrha ove radionice bili su prikupljanje uvida sudionika o ovlastima koje tijela za zaštitu jednakosti koriste i koje su im potrebne za ispunjavanje svojih misija i dodijeljenih mandata. Opseg rasprave obuhvatio je, između ostalog, sudske ovlasti, posredovanje/mirenje, istražne ovlasti i ovlasti donošenja odluka. Rasprava se bavila i pitanjima vezanim za prednosti, uvjete i izazove povjeravanja takvih ovlasti tijelima za zaštitu jednakosti te pitanjima kako bi se osiguralo da ih ta tijela mogu i učinkovito koristiti.

Tijekom radionice tema posebnih rasprava su bila pitanja: (1) koje su minimalne ovlasti potrebne tijelima za zaštitu jednakosti za učinkovitu podršku žrtvama diskriminacije (npr. ovlasti za pokretanje sudskih sporova, ovlasti donošenja odluka, ovlasti za provođenje istraga, ovlasti za poduzimanje kolektivnih tužbi, itd.)? (2) koje su ovlasti potrebne za učinkovito sprječavanje diskriminacije, uključujući rješavanje strukturnih pitanja koja mogu dovesti do i/ili pogoršati diskriminaciju? (3) postoje li uvjeti i/ili izazovi za učinkovito korištenje (nekih) ovih ovlasti? (4) Postoje li zakonske prepreka na nacionalnoj razini koje bi otežale davanje nekih od ovih ovlasti tijelima za jednakost?

U ime Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom na radionici je sudjelovao zamjenik pravobraniteljice Darijo Jurišić.

Prilagodba