Projekt “ADOBE” – ACCESSIBLE TOURISM DESTINATIONS AND SERVICES IN BORDER AREAS
– PRISTUPAČNE TURISTIČKE DESTINACIJE I USLUGE U POGRANIČNIM PODRUČJIMA

Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom aktivno je sudjelovala u pronalasku i udruživanju partnera za prijavu na natječaj za projekte prekogranične suradnje Interreg V-A Hungary-Croatia Co-operation Programme 2014-2020 raspisan početkom 2019. godine. Preporuku pravobraniteljice upućenu jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u pograničnom području o prijavi na ovu vrstu natječaja, a s ciljem osiguranja pristupačnosti turističkih usluga osobama s invaliditetom, uvažila je Osječko-baranjska županija te je uz podršku pravobraniteljice osmišljen i prijavljen projekt „ADOBE – pristupačna turistička odredišta i usluge u pograničnim područjima“.

Uz Osječko-baranjsku županiju kao glavnog nositelja projekta, u istomu sudjeluju Županija Baranja kao partner iz Mađarske te Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom Republike Hrvatske i Ministarstvo za ljudske potencijale Mađarske kao podržavajući partneri. Provedbom projekta želi se poboljšati pristupačnost turističke ponude, odnosno pristupačnost svih proizvoda i usluga koji se nude turistima u pograničnom području Hrvatske i Mađarske, posebno Osječko-baranjske županije i Županije Baranja. Na taj način želi se omogućiti osobama s invaliditetom uživanje u turističkoj ponudi na ravnopravnoj osnovi s drugima. Projekt se provodi od 1. svibnja 2020. do 31. prosinca 2021. godine (20 mjeseci), a njegova ukupna vrijednost je 195.000,000 eura (EU sufinanciranje 165.700,00 eura). Projektne aktivnosti obuhvaćaju izradu studije o pristupačnosti, temeljenu na analizi turističkih odredišta, izradu web stranice i mobilne aplikacije za informiranje o pristupačnom turizmu, nabavu opreme za osiguravanje pristupačnosti koja će se besplatno staviti na raspolaganje osobama s invaliditetom i pružateljima turističkih usluga, edukacija dionika u turizmu te provođenje informativne kampanje za povećanje razine svijesti cijeloga društva o
važnosti pristupačnog turizma.

Ured pravobraniteljice aktivno sudjeluje u provedbi svih projektnih aktivnosti, a više detalja o istima, kao i korisne informacije o pristupačnosti turističke ponude te načinu osiguranja iste, mogu se pronaći putem sljedećih poveznica:

Web stranica projekta:
https://adobe-huhr.com/

Društvene mreže:
https://www.facebook.com/adobehuhr/
https://www.instagram.com/adobe_interreg_hu_hr/
https://www.youtube.com/channel/UCDAaEhYq4Oxw1qYbs1WwMOQ/videos

Mobilna aplikacija:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adobe.huhr&hl=hr&gl=US

Analiza pristupačnosti turističkih atrakcija Osječko-baranjske županije:
https://adobe-huhr.com/pristupacna-odredista/
https://adobe-huhr.com/wp-content/uploads/2021/05/analiza_pristupacnosti_ADOBE.pdf

Prilagodba