Program GIZ-a za razmjenu stručnjaka

Od 3. do 14. rujna u Uredu pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, u okviru programa razmjene stručnjaka Deutsche Gesellschaftfür Internationale Zusammenarbeit (GIZ), boravila je gospođa BlerinaPirani (Kokaj), specijalist u Upravi za pravne, postupovne i vanjske poslove Povjerenika za zaštitu od diskriminacije Republike Albanije. Ova je institucije u Republici Albaniji nadležna za osiguravanje neovisne pomoći žrtvama diskriminacije na osnovi njihovih pritužbi, provođenje neovisnih istraživanja vezanih za diskriminaciju, te objavljivanje izvješća i davanje preporuka o svim pitanjima koja se odnose naslučajeve diskriminacije u albanskom društvu. Kolege iz Albanije su prilikom izbora institucije s čijim se radom žele pobliže upoznati u okviru ponuđenog programa razmjene stručnjaka izabrali upravo Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom kao prepoznatljivu instituciju s brojnim primjerima dobre prakse u svom radu prepoznatim i u međunarodnim okvirima.

Tijekom dva radna tjedna svog boravka u Zagrebu,gospođa Pirani se imala prilike uz neposredno i aktivno sudjelovanje upoznati s organizacijom rada, te ovlastima i područjima postupanjima pravobranitelja za osobe s invaliditetom. Također, gospođa Pirani je u okviru redovitih postupanja pravobraniteljice bila zajedno s pravobraniteljicom i njezinim suradnicima u obilasku zajednice organiziranog stanovanja i zaštitne radionice, te se susrela s predstavnicima organizacija i saveza osoba s invaliditetom. Ovo je vrijeme ujedno bila i prilika za obostranom izmjenom iskustava u radu ovih institucija i saznanja o načinima postupanjau slučajevima diskriminacije. Sigurni smo kako će se ovako započeta suradnja u cilju prikupljanja dobrih primjera iz prakse nastaviti i u budućnosti.

Prilagodba