Pravna zaštita od uznemiravanja i spolnog uznemiravanja

U organizaciji Katedre za radno i socijalno pravo Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 18. ožujka 2021. godine održana je videokonferencija na temu Pravne zaštite od uznemiravanja i spolnog uznemiravanja.
Inozemni pokret ‘Me too’ i domaći ‘Nisam tražila’ ukazali su na razmjere pojavnosti spolnog uznemiravanja i drugih oblika rodno uvjetovanog nasilja, u području rada i u akademskom okruženju. S obzirom da su žrtve u pravilu u položaju ovisnosti te strahuju od viktimizacije, rijetko prijavljuju spolno uznemiravanje nadležnim tijelima. Na skupu su sudjelovali brojni stručnjaci koji su obrađivali tematiku svaki sa svog aspekta, tako da su između ostalog, prikazani i slučajevi radnih sporova o uznemiravanju i spolnom uznemiravanju u domaćoj sudskoj praksi kao i izvansudski postupci za zaštitu dostojanstva radnika te praksa Ureda za ravnopravnost spolova. Raspravljalo se i o kaznenopravnoj zaštiti i zaštiti dostojanstva radnika u pravnoj stečevini EU, domaćem i usporednom pravu, posebnostima zaštite od spolnog uznemiravanja u akademskom kontekstu. Iz Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom skupu je prisustvovala savjetnica Andreja Makar.

Prilagodba