Posjet Sigurnoj kući Istra

Posjet Sigurnoj kući Istra

22. rujna 2022.Kategorije: Novosti

Posjet Sigurnoj kući Istra

Savjetnice pravobraniteljice posjetile su 20.rujna 2022.g. Sigurnu kuću Istra s ciljem upoznavanja njihova načina rada i razmjene iskustava vezano za problematiku nasilja nad ženama s invaliditetom. Sigurna kuća Istra je nevladina udruga osnovana 2005.godine u Puli i pruža pomoć i podršku ženama obiteljskog nasilja i njihovoj djeci na području Istarske županije. Udruga pruža psihosocijalnu i pravnu podršku, savjetovanje te raspolaže sa dva skloništa na tajnim lokacijama.
Žene s invaliditetom mogu biti smještene u njihova skloništa ukoliko invaliditet nije takve naravi da onemogućava ženu u kretanju i samozbrinjavanju. Navedeno je slučaj i u mnogim drugim skloništima koje se nalaze u starijim i neprilagođenim objektima, o čemu je pravobraniteljica izvještavala u godišnjim izvješćima.
Budući da je smještaj u skloništa privremenog karaktera istaknuto je kako se za vrijeme boravka osim psihološkog osnaživanja i pravnih savjetovanja, puno radi i na osamostaljivanju žena. Naime, kako bi se izbjeglo da se žena ponovno vrati nasilniku potrebno je da ima osiguranu egzistenciju. Sa ženama koje se nalaze na smještaju izrađuje se individualni akcijski plan izlaska iz skloništa kojemu je cilj da se ženi pomogne u pronalasku posla i smještaja. Istaknuto je, kako prema njihovom iskustvu, veliki broj žena nastavi samostalni život. Udruga je također izradila hodogram hitnog smještaja žene žrtve nasilja kako bi žrtva što brže i efikasnije bila odvojena od nasilnika kada nastupi potreba. Zaključuju kako su edukacija i prevencija od velike važnosti pa Udruga svoje aktivnosti usmjerava na djecu i mlade, tako je primjerice snimljen film o neprihvatljivosti nasilja kao i prepoznavanju oblika nasilja koji se prikazuje u školama, pokušava se pristupiti i edukaciji srednjoškolaca kroz kazalište, a održane su i radionice sa odgojiteljicama u vrtićima.
Ovom je prilikom i predstavljena savjetnica Tea Rubeša iz Područnog Ureda u Rijeci koji je ovih dana obilježio prvu godinu dana rada Ureda te je dogovorena suradnja. U posjeti su još bile savjetnice pravobraniteljice Lidija Pongrac i Andreja Makar.

Podijelite ovu objavu s drugima: