Održano izlaganje studentima Fakulteta zdravstvenih studija, Sveučilišta u Rijeci na temu „Komunikacijske vještine, predrasude i stereotipi“

Održano izlaganje studentima Fakulteta zdravstvenih studija, Sveučilišta u Rijeci na temu „Komunikacijske vještine, predrasude i stereotipi“

23. svibnja 2023.Kategorije: Novosti

Na Fakultetu zdravstvenih studija u Rijeci 23. svibnja 2023. godine, na inicijativu Pravobraniteljice održano je predavanje studentima na temu „Komunikacijske vještine, predrasude i stereotipi“.

Dokazi pokazuju da se osobe s invaliditetom suočavaju s mnoštvom prepreka u pristupu zdravstvenoj skrbi od nepristupačnog javnog gradskog prijevoza do zdravstvenih ustanova, a zatim i arhitektonske nepristupačnosti prostorija zdravstvene ustanove, pristupa informacijama te mogućnosti da uslugu dobiju pravovremeno i kvalitetno te pritom budu tretirane s poštovanjem. Radi izjednačavanja mogućnosti osoba s invaliditetom na konzumiranje zdravstvene zaštite i usluge na ravnopravnoj osnovi s drugima, iznimno je važno započeti obrazovanjem budućih zdravstvenih djelatnika o ljudskim pravima.

S ciljem približavanja gore navedenih prepreka studentima Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, savjetnica pravobraniteljice za osobe s invaliditetom Tea Rubeša iz Područnog ureda Rijeka putem održanog izlaganja pružila je dodatna znanja i informacije o obvezi osiguranja pristupačnosti zdravstvenih usluga i zaštite. Ovim izlaganjem nastojale su se približiti referentne vrijednosti polazišta za razumijevanje socijalnog modela invaliditeta, terminima prikladnog oslovljavanja osoba s invaliditetom te educirati buduće djelatnike u zdravstvenoj skrbi o preprekama na koje nailaze osobe s invaliditetom u pristupu zdravstvenoj zaštiti.

Tijekom izlaganja buduće se zdravstvene djelatnike upoznalo s teškoćama koje osobama s invaliditetom otežavaju komunikaciju na ravnopravnoj osnovi s ostalima te ukazalo na potrebu preveniranja negativnih percepcija i uklanjanja predrasuda o osobama s invaliditetom.

Podijelite ovu objavu s drugima: