Održana završna online konferencija projekta Agora: Intervencija u ranom djetinjstvu – za održivu i inkluzivnu budućnost: Mijenjanjem početka priče mijenjamo cijelu priču.

Održana završna online konferencija projekta Agora: Intervencija u ranom djetinjstvu – za održivu i inkluzivnu budućnost: Mijenjanjem početka priče mijenjamo cijelu priču.

9. lipnja 2021.Kategorije: Novosti

Održana završna online konferencija projekta Agora: Intervencija u ranom djetinjstvu – za održivu i inkluzivnu budućnost: Mijenjanjem početka priče mijenjamo cijelu priču.

Agora projekt se kroz 28 mjeseci bavio razvojem usluga rane intervencije u djetinjstvu kroz participaciju i koprodukciju. Partneri na projektu su bili Europska mreža pružatelja usluga iz Bruxellesa, Eurlyaid iz Luxemburga i organizacije iz Rumunjske, Bugarske, Slovačke, Mađarske i Poljske. Projekt se sastojao od inovativne pilot inicijative koja je razvijena u 5 zemalja središnje i istočne Europe usmjerene na prevladavanje izazova u provedbi strategija kako bi se razvili odgovarajući sustavi rane intervencije u djetinjstvu za djecu s teškoćama u razvoju.

Cilj projekta je bio stvoriti sveobuhvatan prostor za učenje i sastajanje kako bi se okupili ključni dionici za razvoj visokokvalitetnih usluga rane intervencije u djetinjstvu. Izrađene su praktične smjernice i alati koji bi trebali pokrenuti sustavne promjene u sustavu socijalne skrbi unaprjeđenjem zakonodavnog okvira i javnih politika na europskoj, nacionalnoj i regionalnoj razini. Razvijeni su i primjeri koji mogu poslužiti kao inspirativne smjernice za druge europske zemlje i druge grupe djece s teškoćama ili onih koji su u riziku isključivanja kao što su djeca romskog ili migranskog podrijetla.

Sudionici iz 5 zemalja koje su bile obuhvaćene ovim projektom isticali su probleme na području rane intervencije u djetinjstvu koji su jednaki onima u Hrvatskoj: nema dovoljno stručnjaka, terapije su previše skupe i nisu geografski raspoređene pa često ne dolaze do onih kojima su potrebne. Pri tome su isticali kako je potrebno prestati govoriti da nema dovoljno novaca u sustavu već ga treba reorganizrati. Tijekom projekta jedan od najvećih napredaka postignut je u tome da su terapije preseljene iz specijaliziranih centara u obitelj. Pružatelji usluga obučavaju roditelje kako raditi s djetetom. Mapirali su i krugove podršku koje obitelj ima. Poljsko ministartsvo obrazovanja tražilo je financijsku pomoć od Europske komisije i podršku za strukturne reforme za inkluzivno obrazovanje. Tehničku pomoć osigurala je Europska agencija za posebne potrebe i inkluzivno obrazovanje (European Agency for Special Needs and Inclusive education). U Poljskoj postoji snažna politička volja da se implementiraju preporuke nastale tijekm projekta. Rana intervencija u djetinjstvu je nova tema u Bugarskoj pa stručnjaci rade na razvijanju zajedničke vizije. Postigli su konsenzus da vodeći princip treba biti pristup usmjeren na obitelj. U svim zemljama kao I u Hrvatskoj prepoznato je da Ministarstvo rada i socijalne politike treba imati vodeću ulogu uz suradnju s ministartsvom obrazovanja i zdravstva. Važno je zadržavanje stručnog osoblja. U Slovačkoj se pristupilo izradi strategje za pristupačan sustav rane intervencije. Pri čemu se posebno naglašava da je važno da svi akteri djeluju u skladu sa zajedničkim načelima. Postoji politička volja da se izgradi objedinjeni sustav. Stručnjak iz područja neuroznanosti istaknuo je kako bi glavni cilj intervencija trebao biti oprimiziranje obiteljske obrasce interakcije. Istraživanja iz neuroznanosti snažno podupiru važnost ranih intervencija budući da pokazuju da već i blago ublažavanje negativnih utjecaja u obiteljskoj situaciji u ranom djetinjstvu višestruko povećava vjerojatnost za bolje razvojne ishode kasnije. Stoga je ulaganje upravo u ovaj segment dugoročno najisplativije.

Podijelite ovu objavu s drugima: