Održan stručni skup “Izazovi u zapošljavanju pripadnika ranjivih skupina”

Održan stručni skup “Izazovi u zapošljavanju pripadnika ranjivih skupina”

22. rujna 2021.Kategorije: Novosti

Održan stručni skup “Izazovi u zapošljavanju pripadnika ranjivih skupina”

U organizaciji Centra za socijalnu inkluziju Šibenik održan je dana 21. i 22. rujna stručni skup „Izazovi u zapošljavanju pripadnika ranjivih skupina“. Događaj je održan online putem Zoom platforme.
Stručni skup organiziran je u sklopu projekta „Razvoj mreže klubova za zapošljavanje na području Šibensko-kninske županije, koji je u cijelosti financiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda. Stručnom skupu prisustvovalo je preko 100 sudionika, među kojima su bili domaći i strani znanstvenici, stručnjaci, teoretičari i praktičari, predstavnici europskih, državnih i javnih institucija te predstavnici realnog sektora.

Skup je bio sadržajno podijeljen na dva tematska bloka.
U prvom bloku pod nazivom „Ljudska prava i primjena Konvencije o pravima osoba s invaliditetom“, savjetnica pravobraniteljice za osobe s invaliditetom Maja Karaman Grbavac održala je predavanje na temu „Raskorak između Konvencije o pravima osoba s invaliditetom i prakse, teškoće u ostvarivanju prava na rad u RH prema iskustvu pravobraniteljice“. Drugi blok održan je pod nazivom „Zapošljavanje uz podršku i socijalne inovacije“.

Na skupu su iznesena brojna iskustva i poteškoće s kojima se osobe s invaliditetom susreću prilikom zapošljavanja te su sve strane izrazile spremnost za rad na daljnjem poboljšanju položaja osoba s invaliditetom na otvorenom tržištu rada.

Podijelite ovu objavu s drugima: