Održan sastanak s ministrom hrvatskih branitelja

Dana 5. ožujka 2018. godine u Uredu pravobraniteljice za osobe s invaliditetom održan je sastanak s ministrom hrvatskih branitelja Tomom Medvedom i njegovim suradnicima, državnom tajnicom Nevenkom Benić i načelnikom Sektora za normativnu djelatnost Ivicom Akmadžom. Na sastanku se razgovaralo o primjeni novog Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, br. 121/17), položaju i pravima civilnih i vojnih invalida rata, problematici mirnodopskih vojnih invalida, planu i pripremama za donošenje novog Zakona o pravima vojnih i civilnih stradalnika rata i članova njihovih obitelji, kao i operacionalizacija rada i suradnji u slučajevima kada se Uredu pravobraniteljice za osobe s invaliditetom obraćaju hrvatski branitelji i hrvatski ratni vojni invalidi Domovinskog rata. Iz Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom sastanku su prisustvovali pravobraniteljica Anka Slonjšak, zamjenici pravobraniteljice Mira Pekeč-Knežević i Darijo Jurišić, te savjetnik pravobraniteljice Fabijan Kraljević.

Prilagodba