Održan sastanak radne skupine ENNHRI o utjecaju pandemije COVID-19 na prava osoba s invaliditetom

Europska mreža nacionalnih institucija za ljudska prava (ENNHRI) dana 17. ožujka 2022. godine održala je putem videokonferencije sastanak na temu Utjecaj COVIDA-19 na prava osoba s invaliditetom. Ured pravobraniteljice u ovoj europskoj mreži ima status promatrača, a na navedenom sastanku je sudjelovalo troje predstavnika Ureda.
Sudionici sastanka predstavili su trenutno stanje i izazove s kojima se susreću osobe s invaliditetom za vrijeme trajanja pandemije COVIDA-19. Naglasci sastanka bili su usmjereni na provođenje procesa cijepljenja, uzimajući u obzir individualne potrebe osoba s invaliditetom te upute koje se primjenjuju pri tom procesu. Također, razgovaralo se o posljedicama zatvaranja društva i lockdowna na određene grupe osoba s invaliditetom poput djece s autizmom, slijepih osoba koje žive same, s naglaskom na zatvaranje edukacijskih i rehabilitacijskih ustanova. Kao posebna tema istaknuta je obveza nošenja medicinskih maski i izazova u komunikaciji s kojima se susreću gluhe i nagluhe osobe. Naime, nemogućnost promatranja mimike lica i čitanja s usana gluhim i nagluhim osobama u značajnoj mjeri otežava, a ponekad i onemogućava komunikaciju i dobivanje potrebnih informacija.
Na navedenom sastanku razmijenjene su informacije o položaju prava osoba s invaliditetom za vrijeme trajanja pandemije COVIDA-19 koje će poslužiti za daljnji rad svih sudionika na unapređenju njihova položaja.

Prilagodba