Održan sastanak na otoku Braču na temu uključivanja djece s teškoćama u razvoju u vrtiće

Zamjenica pravobraniteljice Mira Pekeč-Knežević i savjetnica Vesna Mužina sudjelovale su 18. travnja 2018. na stručnoj raspravi na temu osiguravanja potpore uključivanju djece s teškoćama u razvoju u predškolske ustanove. Sastanak je iniciran od strane Centra za socijalnu skrb Brač – Supetar, te su na istom sudjelovali predstavnici jedinica lokalne samouprave, stručni djelatnici predškolskih i školskih ustanova grada Supetra i svih općina otoka te udruge „Brački pupoljci“. Nedostupnost usluga rane intervencije za djecu s različitim razvojnim teškoćama te njihovo otežano uključivanje u sustav odgoja i obrazovanja zbog nemogućnosti osiguravanja podrške, nedostatak rehabilitatora i ostalih potrebnih stručnjaka pokazuje se kao gorući problem u svim općinama. Naglašena je potreba da se dodatnim mjerama i aktivnostima poboljša pristup općem odgoju i obrazovanju u svim obrazovnim periodima na ravnopravnoj osnovi za svu djecu s teškoćama u razvoju, što je primarni javni interes. U tom smislu će pravobraniteljica uputiti preporuke nadležnim tijelima i službama.

Prilagodba