Održan osnivački sastanak Stručnog savjeta pravobraniteljice za osobe s invaliditetom

1. srpnja 2008. godine osnovana je i započela radom institucija Pravobranitelja za osobe s invaliditetom.Povodom te obljetnice pravobraniteljica je osnovala Stručni savjet pravobraniteljice za osobe s invaliditetom čiji su članovi osobe raznih profila koji su aktivno uključeni u zalaganje za prava osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj. Savjet se sastoji od 15 članova i 15 njihovih zamjena. Članovi Savjeta imenovani su na prijedlog pravobraniteljice za osobe s invaliditetom na vrijeme od 6 mjeseci na temelju dosadašnje suradnje na oblikovanju prijedloga izmjena propisa i drugih inicijativa na području zaštite prava osoba s invaliditetom. Osnivački sastanak Stručnog savjeta pravobraniteljice za osobe s invaliditetom održan je u Hrvatskom saboru 4. srpnja 2017. godine.Gosti na tom sastanku bili su i predstavnici saveza osoba s invaliditetom i saborska zastupnica Ljubica Lukačić. Sporazum o osnivanju Stručnog savjeta nalazi se ovdje.

Na sastanku su izloženi plan i program rada Stručnog savjeta za razdoblje od 01. srpnja – 31. prosinca 2017. koji se sastoji od 6 točaka:

  1. praćenje i promicanje Konvencije o pravima osoba s invaliditetom i nacionalnih strateških dokumenata
  2. razmatranje pitanja od značaja za osobe s invaliditetom
  3. predlaganje mjera za promicanje prava i unaprjeđenje položaja osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj
  4. suradnja s institucijama i tijelima u cilju poboljšanja, zaštite, uključenosti i društvene angažiranosti osoba s invaliditetom
  5. savjetovanje pravobraniteljice za osobe s invaliditetom o pitanjima važnim za pojedinu vrstu invaliditeta u svrhu definiranja javnih politika, otklanjanja nejednakosti te izmjene zakona, pravilnika i drugih akata
  6. druga pitanja koja su važna za zaštitu prava i interesa osoba s invaliditetom

Pravobraniteljica je predstavila plan rada pravobraniteljice za osobe s invaliditetom u promotivnim aktivnostima i praćenju provedbe zakona, strategija i međunarodnih dokumenata u RHza razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2017.
Sastanci Stručnog savjeta održavat će se svaka dva mjeseca, a po potrebi i ranije, i u užem ili proširenom sastavu, ovisno o temi.

Prilagodba