Na Pravnom fakultetu Osijek obilježen Međunarodni dan osoba s invaliditetom

Povodom Međunarodnog dana osoba s invaliditetom, Pravni fakultet Osijek, u suorganizaciji s Akademijom za umjetnost i kulturu i Uredom pravobraniteljice za osobe s invaliditetom organizirao je dana 06. prosinca 2021. godine stručni skup na temu „Studenti s invaliditetom“. Iz Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom na stručnom skupu je sudjelovao savjetnik pravobraniteljice Mario Burek.
Pravni fakultet Osijek inicirao je održavanje stručnog skupa kojim će se obilježiti Međunarodni dan osoba s invaliditetom te ujedno aktualizirati teme od značaja za mlade osobe s invaliditetom. Stručni skup održan 6. prosinca okupio je stručnjake koji rade s osobama s invaliditetom u različitim područjima djelovanja, a istom je sudjelovalo i tridesetak studentica i studenata Studija socijalnog rada Pravnog fakulteta Osijek.
Stručni skup otvorila je Dunja Dujić, prodekanica Pravnog fakulteta Osijek nakon čije pozdravne riječi su održana izlaganja stručnjaka koji su ukazali na probleme s kojima su u svakodnevnom životu susreću mlade osobe s invaliditetom, posebno studenti i oni koji to žele postati, a prikazani su i primjeri dobre prakse pojedinih visokoobrazovnih ustanova u Osijeku koje su razumnom prilagodbom i individualiziranom podrškom omogućili uspješno studiranje osoba s invaliditetom. Također, predstavljen je rad sveučilišnog Ureda za studente s invaliditetom, uz iznošenje statističkih podataka i upoznavanje s pravima i mogućnostima koje imaju studenti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, a prisutni su imali priliku čuti i koja su to najčešća pitanja i problemi zbog kojih se studenti s invaliditetom obraćaju Uredu za studente s invaliditetom i koordinatorima po pojedinim fakultetima. Posebno dojmljivo i motivirajuće izlaganje održala je Lana Gorianzky, bivša uspješna studentica Pravnog fakulteta Osijek koja je iznijela svoja iskustva vezana za školovanje, od izazova s kojima se kao osoba s invaliditetom susretala već u osnovnoškolskom obrazovanju, pa sve do završetka studija i u konačnici prilikom zapošljavanja i rada.
Savjetnik pravobraniteljice, uz sudjelovanje u raspravama o svim prethodno navedenim temama, održao je i izlaganje na temu „Institucija Pravobranitelja za osobe s invaliditetom
– Pravni položaj i prava osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj“. Tijekom izlaganja prisutni su upoznati sa nadležnostima, djelokrugom i načinom rada Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom te ulogom u zaštiti prava osoba s invaliditetom, a poseban naglasak stavljen je na rad Područnog ureda u Osijeku. Primjerima iz prakse rada Ureda prikazano je tko i u kojim situacijama te na koji način se može obratiti Uredu te koje su aktivnosti koje pravobraniteljica provodi po zaprimljenim obraćanjima. Kroz teorijsko izlaganje i međusobnu komunikaciju okupljenima su predstavljene temeljne promjene koje je u naše društvo unijela Konvencija o pravima osoba s invaliditetom, pobliže su im se pojasnila prava osoba s invaliditetom i kroz konkretne primjere iz prakse pokušalo ih se osvijestiti o važnosti prihvaćanja i postupanja u skladu sa načelima razumne prilagodbe i univerzalnog dizajna u svim područjima svakodnevnog življenja. Ukazano je na važnost korištenja odgovarajuće terminologije, primjenu odgovarajućih modela prilikom komunikacije te obveze iz Konvencije o pravima osoba s invaliditetom kao najznačajnijeg međunarodno pravnog dokumenta za osobe s invaliditetom. Promjena u načinu gledanja na invaliditet i osobe s invaliditetom te shvaćanje invaliditeta kao pitanja ljudskih prava, razlika između modaliteta invaliditeta, kao i odnos osoba koje kroz obavljanje svojih poslova dolaze u kontakt sa osobama s invaliditetom, posebno mladima i studentima, bile su teme diskusije koja je uslijedila nakon samog izlaganja. Buduće socijalne radnike, ali i prisutne zaposlenike visokoobrazovnih ustanova predavanjem se željelo potaknuti na promišljanje kako i na koji način svatko u svom okruženju može doprinijeti uklanjanju prepreka i problema s kojima se osobe s invaliditetom susreću u svakodnevnom životu.
Nakon opisanih izlaganja i provedenih rasprava održano je predstavljanje knjige „Krijesnice“ tijekom koje su Marina Papić, jedna od urednica knjige te djelatnici i studenti Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku uz prigodan program predstavili knjigu u kojoj se kroz kratke ali dojmljive priče iznose svakodnevni doživljaji, iskustva, izazovi i uspjesi osoba s invaliditetom, djece s teškoćama u razvoju i članova njihovih obitelji.

Prilagodba