Ljudska prava nemaju rok trajanja: Život u domu za starije i nemoćne

Ususret Međunarodnom danu ljudskih prava koji se diljem svijeta obilježava 10. prosinca, pučka pravobraniteljica Lora Vidović organizirala je  u prostorijama Doma za starije osobe Centar u Zagrebu konferenciju na kojoj su se, uz osobe starije životne dobi, okupili predstavnici institucija, ustanova i organizacija iz sustava dugotrajne skrbi za starije i institucija za zaštitu ljudskih prava te mediji. Cilj konferencije je bio potaknuti javnu raspravu o stanju ljudskih prava starijih osoba koje trebaju ili koriste dugotrajnu skrb u Hrvatskoj. Na konferenciji je ujedno predstavljen Priručnik o pristupu dugotrajnoj skrbi utemeljenom na ljudskim pravima, koji je pripremila Europska mreža nacionalnih institucija za ljudska prava u sklopu projekta o ljudskim pravima starijih u dugotrajnoj institucionalnoj skrbi, u kojem je sudjelovao i Ured pučke pravobraniteljice. Iz Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom konferenciji je prisustvovala savjetnica Natalija Krajnović.

Prilagodba