Konferencija: Kultura različitosti

U organizaciji Tiflološkog muzeja iz Zagreba od 15. do 17. listopada 2020. godine održana je online znanstveno-stručna konferencija s međunarodnim sudjelovanjem pod nazivom „Kultura različitosti: Podzastupljene i ranjive skupine u muzejskom okruženju“ .
TEKST: U organizaciji Tiflološkog muzeja iz Zagreba od 15. do 17. listopada 2020. godine održana je online znanstveno-stručna konferencija s međunarodnim sudjelovanjem pod nazivom „Kultura različitosti: Podzastupljene i ranjive skupine u muzejskom okruženju“ . Teme konferencije su bile: (1) Zakonska regulativa vezana za izjednačavanje mogućnosti osoba s invaliditetom i zaštitu socijalnih prava ranjivih skupina, (2) Podzastupljene i ranjive skupine: potrebe i mogućnosti, (3) Pristupačnost ustanova u kulturi: muzej kao prostor mogućnosti i (4) Uloga i poslanje muzeja u suvremenom društvu.
S navedenim temama se u svom svakodnevnom stručnom i znanstvenome radu susreću djelatnici u muzejskim ustanovama, ravnatelji, kustosi, muzejski pedagozi, ali i djelatnici drugih struka, poput sociologa, psihologa, edukacijskih rehabilitatora, socijalnih radnika, pravnika, dužnosnika i predstavnika udruga. Šezdesetak stručnjaka ovih profila iz Hrvatske, Slovenije, Srbije, Ukrajine te Bosne i Hercegovine, dva dana je razmatralo i raspravljalo o temama važnim za podzastupljene i ranjive skupine u muzejskim okruženjima.
Prvog dana konferencije, pozvano izlaganje o Zakonskoj regulativi vezanoj za izjednačavanje mogućnosti osoba s invaliditetom održao je zamjenik pravobraniteljice za osobe s invaliditetom Darijo Jurišić. Tijekom svog izlaganja zamjenik je istaknuo je kako se u Republici Hrvatskoj zaštita prava i politika prema osobama s invaliditetom odvija unutar mreže zakonske regulative, strategija te unutar različitih sustava kroz koje se osobama s invaliditetom osigurava izjednačavanje mogućnosti i ostvarivanje prava (npr. socijalna skrb, zdravstvena zaštita, profesionalna rehabilitacija itd.). Kao i kod većine europskih država unutar sustava državne uprave ministarstvu koje brine o socijalnoj politici određeno je u djelokrugu rada razvijanje politika, mjera i programa usmjerenih sprečavanju socijalnog isključenja osoba s invaliditetom, promicanje njihovih prava, podizanje kvalitete njihovog života i razvoj izvaninstitucionalnih oblika skrbi sukladno suvremenim međunarodnim standardima. Također, na primjeru položaja osoba s invaliditetom u međunarodnom pravu može se prepoznati i proces proširivanja postojećih i uvođenja nekih novih ljudskih prava koji prekretnicu ostvaruje donošenjem Konvencije o pravima osoba s invaliditetom Ujedinjenih naroda kao najznačajnijeg dokumenta o pravima osoba s invaliditetom. Iako Konvencija nije propisivala neka nova prava osoba s invaliditetom, neka od njih, kao što su načelo razumne prilagodbe i načelo univerzalnog dizajna, po prvi put dobivaju pravni oblik.
Tiflološki muzej svojim programima i inače promiče i podupire dijalog, pozitivni stav prema različitosti posebno prema osobama s invaliditetom te socijalno i emocionalno blagostanje kao cilj prema kojemu čitavo društvo treba težiti. Prostor muzeja svojim aktivnostima postaje mjesto višeosjetilnog doživljaja, učenja i druženja, a time postaje i mjesto susreta različitih skupina korisnika. Ubrzane društvene i tehnološke promjene znatno utječu i modificiraju muzejsku djelatnost. Uloga i poslanje muzeja u suvremenom okruženju podrazumijeva prilagodbu potrebama širokoga kruga korisnika, ali i povratni kulturni utjecaj na društvo.
Više informacija o konferenciji možete pronaći na poveznici: https://kulturarazlicitosti.com/

Prilagodba