Kako osigurati mobilnost osoba s invaliditetom na području Slavonije i Baranje

Kako osigurati mobilnost osoba s invaliditetom na području Slavonije i Baranje

26. travnja 2023.Kategorije: Novosti

Kako osigurati mobilnost osoba s invaliditetom na području Slavonije i Baranje

Udruga paraplegičara i tetraplegičara Osječko-baranjske županije (UPIT) provodi treću godinu pilot projekta UPiT2Go te je u sklopu provedbe projekta organizirala okrugli stol na temu međumjesnog prijevoza prilagođenog osobama s najtežim invaliditetom. Okrugli stol održan je dana 25. travnja 2023. godine u Kulturnom centru u Osijeku, a iz Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom na istom je sudjelovao savjetnik pravobraniteljice Mario Burek.
UPIT je organizacija civilnog društva koja preko 15 godina okuplja osobe s invaliditetom te kontinuirano pruža usluge i provodi brojne aktivnosti kojima osigurava ostvarivanje i zaštitu njihovih temeljnih prava te podiže razinu kvalitete života svojih članova, ali i ostalih osoba s invaliditetom. Aktivnosti UPIT-a usmjerene su na afirmaciju i uključivanje osoba s invaliditetom u društvo, na podizanje razine svijesti o mogućnostima osoba s invaliditetom te na sprječavanje diskriminacije i poboljšanje uvjeta školovanja, rada, liječenja, rehabilitacije i resocijalizacije svih osoba s invaliditetom s područja Osječko-baranjske županije, ali i šire.
Okrugli stol održan 25. travnja u Osijeku UPIT je organizirao u suradnji i uz potporu Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, Osječko-baranjske županije, Grada Osijeka i Javne ustanove Županijske razvojne agencije OBŽ. Na okrugli stol pozvani su predstavnici svih jedinica lokalne samouprave s područja Osječko-baranjske županije (42 grada i općine), predstavnici ustanova i institucija te predstavnici lokalnih medija.
Tijekom okruglog stola vodstvo i članovi UPIT-a predstavili su aktivnosti provedene kroz projekt UPiT2Go, s posebnim naglaskom na važnost i značaj usluge prijevoza prilagođenim kombi vozilom za sve one koji zbog težine i vrste invaliditeta nisu u mogućnosti koristiti javni ili privatni prijevoz. Zahvaljujući ovoj usluzi koju UPIT – Osijek pruža već nekoliko godina, brojne osobe s invaliditetom s područja Osječko-baranjske županije konačno mogu sudjelovati u svakodnevnim životnim aktivnostima, a pojedine osobe su zahvaljujući UPIT-u po prvi puta nakon 20 godina bile u mogućnosti ”izaći iz kuće” i otići izvan mjesta u kojem žive. Tijekom provedbe projekta uslugu prijevoza koristilo je 65 korisnika koji su s kombijem prešli preko 80000 kilometara. Iskustva korisnika i detaljnije informacije o prijevozu dostupne su putem web poveznice: https://upit-os.hr/category/projekti/upit2go/
S obzirom na veliki interes osoba s invaliditetom za korištenjem ove usluge, UPIT se planira prijaviti na novi natječaj Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike kojim bi se osigurala sredstava za podmirenje troškova prijevoza, a pokrenuta je i donatorska kampanja za nabavku novijeg vozila prilagođenog za prijevoz osoba s najtežim invaliditetom. Donacije za nabavku novijeg kombija prikupljaju se na broj računa: HR9123600001503226453, model: HR00, poziv na broj primatelja: 04-2023, šifra namjene: OTHR, opis plaćanja: DONACIJA ZA KOMBI. Primatelj: UPIT, Vijenac I. Meštrovića 26c, Osijek.
Predstavnica Grada Osijeka okupljene je upoznala sa načinom na koji Grad osigurava prijevoz prilagođenim prijevozom na području Osijeka, a predstavnici Županijske razvojne agencije okupljenima su pružili korisne informacije o načinima osiguranja financijskih sredstava putem EU fondova. Posebno su istaknuli važnost poštivanja horizontalnih načela u predstojećem razdoblju, što je prilika za sve jedinice lokalne i regionalne samouprave da pomoću sredstava iz EU fondova osiguraju pristupačnost i mobilnost za osobe s invaliditetom na svom području.
Savjetnik pravobraniteljice održao je izlaganje kojim je okupljene upoznao sa normativnim okvirom iz kojega proizlazi obveza osiguranja pristupačnosti i mobilnosti za osobe s invaliditetom, neovisno o tome gdje žive. Istaknuo je kako su pristupačnost i mobilnost preduvjet uključivanja osoba s invaliditetom u život zajednice, a okupljene je upoznao sa pritužbama koje vezano za prijevoz i nadležnosti gradova i općina Ured pravobraniteljice najčešće zaprima. Ukazano je tako na nepristupačnost vozila javnog prijevoza i popratne infrastrukture (stajališta, informacije i dr.), na prepreke vezane za parkiranje (nedostatak parkirališnih mjesta označenih za vozila osoba s invaliditetom, nepropisno parkiranje na ta mjesta i zlouporabu znaka pristupačnosti), kao i na nepristupačnost javnih površina.
Zbog svega navedenog, okupljenima je pojašnjeno kako je izostanak pristupačnog javnog prijevoza otežavajuća okolnost koja dovodi do izoliranosti osoba s invaliditetom koje su tako ovisne o vlastitom prijevozu (koji si u velikom broju slučajeva ne mogu priuštiti), prijevozu članova obitelji i prijevozu prijatelja i/ili poznanika. Sve to potvrđuje važnost i značaj koji za osobe s invaliditetom, posebno one u ruralnim krajevima, ima usluga prijevoza prilagođenim vozilima za osobe s najtežim invaliditetom koji se realizira najčešće preko udruga.
Savjetnik pravobraniteljice stoga je predstavnike općina i gradova podsjetio na važnost njihove uloge u omogućavanju pristupa sigurnom i dostupnom prijevoznom sredstvu te omogućavanju slobode kretanja, odnosno kretanja na način i u vrijeme koje OSI sami izaberu. Također, iznio je prijedloge i ponovio preporuke pravobraniteljice o mjerama i aktivnostima kojima oni kao nositelji vlasti koji su najbliži svojim građanima mogu doprinijeti osiguranju pristupačnosti i mobilnosti.
Ukazano je na važnost osiguranja pristupačnog javnog prijevoza (vozila, infrastruktura i informacije) za sve osobe s invaliditetom, neovisno o vrsti i težini oštećenja.
Za one jedinice koje nemaju javni prijevoz odnosno isti nije pristupačan, predloženo je osiguranje prijevoza prilagođenim kombi vozilima. S tim u vezi izneseni su konkretni prijedlozi o načinu osiguranja ovakve vrste prijevoza (npr. nabavka vlastitog vozila, zajednička nabavka, korištenje i održavanje prilagođenog vozila sa susjednim jedinicama, sufinanciranje i pružanje potrebne podrške udruzi koja obavlja uslugu prijevoza prilagođenim vozilom i dr.).
Tijekom rasprave izneseni su i prijedlozi za povezivanje i uspostavljanje suradnje više JLS s područja Slavonije i Baranje kako bi zajednički osigurali mobilnost osoba s invaliditetom koje žive na njihovom području. Također, izneseni su i prijedlozi o mjerama kojima bi se osigurala pristupačnost taxi službi i auto škola.
Izneseni su primjeri pozitivne prakse iz pojedinih sredina koji potvrđuju kako za osiguranje pristupačnosti i mobilnosti nisu neophodni veliki fiskalni kapacitet i velik broj osoba s invaliditetom na području općine ili grada, nego prije svega volja i otvorenost za analiziranje i uvažavanje potreba svojih građana te proaktivnost u iznalaženju rješenja kojima će se ispuniti te potrebe. Također, ukazano je na podršku Osječko-baranjske županije ovom, ali i sličnim projektima kojima bi se pružala usluga prijevoza, a svim jedinicama je predloženo korištenje stručnih resursa i kapaciteta Županijske razvojne agencije.
Zaključno, može se zaključiti kako kod sudionika okruglog stola postoji volja i želja za poduzimanjem konkretnih mjera i aktivnosti usmjerenih na osiguranje pristupačnosti i mobilnosti za osobe s invaliditetom, ali razočaravajuća je činjenica da je od 42 grada i općine s područja Osječko-baranjske županije, na okrugli stol svoje predstavnike poslalo samo 6 jedinica. Navedeno potvrđuje da je kod donositelja odluka na lokalnoj razini i dalje prisutan nedostatak senzibiliteta i prepoznavanja vlastite uloge u osiguranju jednakih mogućnosti i ravnopravnog položaja osoba s invaliditetom koje žive na njihovom području.

Podijelite ovu objavu s drugima: