Edukativna radionica na temu „TURIZAM ZA SVE – Turizam pristupačan osobama s invaliditetom“

Edukativna radionica na temu „TURIZAM ZA SVE – Turizam pristupačan osobama s invaliditetom“

31. siječnja 2019.Kategorije: Novosti

Edukativna radionica na temu „TURIZAM ZA SVE – Turizam pristupačan osobama s invaliditetom“

Dana 31. siječnja u prostorijama HGK – Županijske komore u Osijeku održana je edukativna radionica na temu „TURIZAM ZA SVE – Turizam pristupačan osobama s invaliditetom“. Iz Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom na radionici je sudjelovao savjetnik pravobraniteljice Mario Burek.
Na samom početku radionice, nakon pozdravnog govora predstavnika HGK kao organizatora iste, predstavnici Općine Erdut predstavili su projekt „VISITUS – turistička ponuda za slijepe i slabovidne osobe“. Projekt se sufinancira iz prekograničnog programa “InterregIPACBC Croatia – Serbia”, s ciljem stvaranja preduvjeta za razvoj turizma u ciljanom prekograničnom području kroz diverzfikaciju turističke ponude slijepim i slabovidnim osobama, dok su očekivani rezultat projekta nova turistička ponuda prilagođena slijepim i slabovidnim osobama. Općina Erdut jedan je od projektnih partnera, a uz predstavnike Općine na radionici su svoja iskustva iz provedbe projekta sa nazočnima podijelili i predstavnici udruga osoba s invaliditetom koji aktivno sudjeluju u projektu.
Savjetnik pravobraniteljice održao je izlaganje na temu „Značaj osiguranja pristupačnosti turizma osobama s invaliditetom“.Tijekom svog izlaganja upoznao je nazočne predstavnike turističkih zajednica i pružatelje usluga u turizmu sa obvezom osiguranja pristupačnosti turističkih usluga osobama s invaliditetom, ukazao je na poteškoće i prepreke na koje osobe s invaliditetom nailaze kao turisti, te predstavio primjere dobre prakse i prijedloge kako se postupajući po načelima razumne prilagodbe i univerzalnog dizajna te prepreke mogu ukloniti. Posebno je naglašeno kako osiguranje pristupačnosti turističkih usluga i proizvoda osobama s invaliditetom nije samo obveza svih dionika u društvu, nego je i prilika za pružatelje usluga da iskoriste potencijal koji postoji u tako obogaćenoj turističkoj ponudi.
Sudionici radionice aktivno su sudjelovali u raspravi koja je uslijedila nakon izlaganja, a postavljena pitanja i prijedlozi koristiti će kao temelj za daljnje aktivnosti koje će se provoditi s ciljem osiguranja potpune pristupačnosti svih turističkih usluga osobama s invaliditetom.
U sklopu radionice održana je i konferencija za medije putem koje je javnost upoznata sa detaljima provedbe projekta ”Visitus” i važnošću osiguranja pristupačnog turizma.

Podijelite ovu objavu s drugima: