Dan Poliklinike Suvag

Povodom obilježavanja Dana Poliklinike SUVAG i u sklopu programa Dani Petra Guberine, dana 18. svibnja u Staroj gradskoj vijećnici u Zagrebu održana je svečana promocija knjiga. Riječ je o znanstveno-stručnoj monografiji nastaloj kao rezultat održanog IX. Međunarodnog simpozija verbotonalnog sistema pod nazivom ˝Translacijski pristup u dijagnostici i rehabilitaciji slušanja i govora – 55 godina SUVAG-a˝ iz mjeseca svibnja 2016. godine te Monografiji SUVAG 2007-2017. u kojoj je prikazan razvoj ustanove zadnjih 10 godina. Na svečanom predstavljanju monografija iz Ureda pravobraniteljice prisustvovala je savjetnica Natalija Krajnović.

Dan Poliklinike Suvag
Prilagodba