7. prosinca pravobraniteljica za osobe s invaliditetom održala je radionicu za predstavnikemedijanatemumedijskogizvještavanja o osobama s invaliditetom

Kako bi obilježili Međunarodni dan osoba s invaliditetom, Međunarodni dan ljudskih prava i 70 godina donošenja Deklaracije o ljudskim pravima, pravobraniteljica za osobe s invaliditetom organizirala je radionicu pod nazivom Stereotipi i predrasude o osobama s invaliditetom u hrvatskim medijima.
Zahvaljujući podršci Veleposlanstva Ujedinjenog Kraljevstva u Hrvatskoj sudionici su imali prilike čuti o izvještavanju o osobama s invaliditetom u toj zemlji. Kako je istaknuo Rodney Hermeston, posljednjih godina sve je vidljivije izvještavanje o osobama s invaliditetom koje ih prikazuje kao nositelje prave, a manje je ono gdje su osobe s invaliditetom prikazane kao inspirativni nad ljudi ili tragične žrtve invaliditeta.

Nasuprot tome, u hrvatskom medijskom prostoru, posebno u lokalnim medijima, vrlo je izražen karitativni model u kojim se izaziva sažaljenje gledatelja/čitatelja kako bi ih se potaknulo na velikodušnost prema osobama s invaliditetom. Stella Franjić iz Saveza društava distrofičara Hrvatske među modelima izvještavanja istaknula je ona u kojima se pozornost stavljana nedostatke i ciljana osjećaj sažaljenje kao apel za pomoć. Drugi tip izvještavanja donosi priče koje trebaju inspirirati prikazujući pojedine osobe s invaliditetom kao primjer kako se i usprkos svim životnim nedaćama i preprekama može uspjeti u vlastitim ciljevima i ostvarivanju želja. Nedostaje prikazivanje osoba s invaliditetom u temama koje se tiču svih građana i njihovo uključivanje u regularni medijski prostor. Posebno veliko nerazumijevanje i dalje postoji prema osobama s psihosocijalnim i intelektualnim teškoćama. I dalje se koriste termini kojima se objektiviziraju osobe s invaliditetom i učvršćuju predrasude i stereotipi o invaliditetu kao patnji, tragediji i bolesti (invalid, prikovan za kolica, boluje od cerebralne paralize, pati od poremećaja umjesto osobe s invaliditetom koja se kreće uz pomoć kolica i živi s cerebralnom paralizom). Posebna opasnost takvog izvještavanja je u tome što ono utječe na percepciju samih osoba s invaliditetom o njima samima.

Pravobraniteljica za sljedeću godinu planirana staviti rad na edukaciji novinara pri čemu bi bilo korisno provesti istraživanje kojim bi se prikupili egzaktni pokazatelji i na njihovom temelju pokrenule sustavne promjene u izvještavanju o osobama s invaliditetom u hrvatskom medijskom prostoru.

Novinarima je podijeljeno:
Smjernice za izvještavanje o osobama s invaliditetom i intervjuiranje osoba s invaliditetom
Pojmovnik

Prilagodba