5. sastanak Stručnog savjeta pravobraniteljice za osobe s invaliditetom

Stručni savjet pravobraniteljice za osobe s invaliditetom održao je 27. svibnja 2021. godine svoj 5. sastanak. Sastanak je zbog još uvijek nepovoljne epidemiološke situacije održan u virtualnom okruženju. Tijekom sastanka članovi Stručno savjeta su razgovarali o važnim i aktualnim temama za osobe s invaliditetom, djecu s teškoćama u razvoju i njihove obitelji.
Kao dio posebne teme razmatrana su rješenja predložena prijedlogom novog Pravilnika o uporabi parkirališne karte za osobe s invaliditetom (koji bi trebao zamijeniti važeći Pravilnik o znaku pristupačnosti) kojeg je nadležno Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture uputilo u postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnosti putem platforme e-Savjetovanje. Savjetovanje je otvoreno do 18. lipnja 2021. godine, a može mu se pristupiti na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=16497
Isto tako kao posebna tema razgovaralo se o oslobađanjima osoba s invaliditetom od plaćanja sudskih, javnobilježničkih, upravnih i drugih pristojbi. Naime, u radu Pravobranitelja za osobe s invaliditetom uočeno je često obraćanje osoba s invaliditetom zbog nemogućnosti pronalaženja odgovarajućih informacija o važećim oslobađanjima od plaćanja, posebno načinima oslobađanja od sudskih pristojbi. Tome je doprinjeo i nedorečeni važeći Zakon o sudskim pristojbama koji na primjer traži od osoba s invaliditetom dostavu valjane isprave Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (ZOSI) koju ovo tijelo ne izdaje. Dio osoba s invaliditetom prituživao se pravobraniteljici i zbog razlika u ostvarivanju oslobađanja od plaćanja različitih pristojbi koje se u praksi rade zbog uzroka, a ne zbog težine invaliditeta. O ovoj temi pravobraniteljica za osobe s invaliditetom godinama upozorava kroz preporuke u izvješćima o radu ukazujući kako prava s osnove invaliditeta trebaju biti jednaka za sve osobe s invaliditetom neovisno o vrsti i uzroku invaliditeta.
Pravobraniteljica je članovima Stručnog savjeta najavila kako se početkom srpnja ove godine očekuje otvorenje i početak rada Područnog ureda pravobranitelja za osobe s invaliditetom u Rijeci.
Zbog nemogućnosti rada IV. saziva Stručnog savjeta u skladu s predviđenim planom aktivnosti, što je uzrokovano okolnostima pandemije tijekom 2020. godine, odlukom pravobraniteljice svim članicama i članovima, kao i njihovim zamjenama, trajanje mandata je produženo do 31. prosinca 2021. godine.
Iz Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom na sastanku su sudjelovali pravobraniteljica Anka Slonjšak, zamjenik Darijo Jurišić i savjetnici Lidija Pongrac Vincelj i Mario Burek.

Prilagodba