34. temeljni tečaj za pravosudnu policiju

U Zatvoru u Zagrebu 31. siječnja 2020. godine zamjenik pravobraniteljice Darijo Jurišić je održao predavanje polaznicima 34. temeljnog tečaja za pravosudnu policiju. Polaznici tečaja bili vježbenici i službenici pravosudne policije odjela osiguranja u kaznionicama i zatvorimaraspoređeni na poslovima u Kaznionici u Glini, Zatvoru u Gospiću, Zatvoru u Dubrovniku, Zatvoru u Puli, Zatvoru u Zadru, Zatvoru u Bjelovaru, Zatvoru u Splitu, Zatvoru u Zagrebu i Zatvoru u Rijeci.

Tijekom predavanja o „Osobama s invaliditetom u zatvorskom sustavu“ zamjenik pravobraniteljice predstavio je rad i nadležnosti institucije Pravobranitelja za osobe s invaliditetom, kao imeđunarodni i nacionalni pravni okvir prava osoba s invaliditetom.Govorilo se o posebnostima prilikom postupanja s osobama različitih vrstainvaliditeta, načinima djelotvorne i ispravne komunikacije, te se praktičnim primjerima i vježbama ukazalo na moguće izazove u radu.

Sudjelovanje u realizaciji programa temeljnog tečaja za pravosudnu policiju nastavak je suradnje Pravobranitelja za osobe s invaliditetom s Centrom za izobrazbu Uprave za zatvorski sustav i probaciju Ministarstva pravosuđa. Ove tečajeve pravosudne policije pohađaju službenici radi osposobljavanja za samostalan rad i radi polaganja stručnog ispita za zvanje potrebno za obavljanje ovog posla. Predavanje o „Osobama s invaliditetom u zatvorskom sustavu“ je ocijenjeno kao bitnim za podizanje razine ukupnih kompetencija za rad sa zatvorenicima u kaznenim tijelima, jer polaznike dodatno senzibilizira za teme važne osobama s invaliditetom.

Prilagodba