ZNANSTVENA KONFERENCIJA „ OSOBE S DUŠEVNIM SMETNJAMA U SUVREMENOM DRUŠTVU“

Katedra za kazneno pravo Pravnog fakulteta U Rijeci organizirala je 31. siječnja 2018. godine znanstvenu konferenciju pod nazivom „Osobe s duševnim smetnjama u suvremenom društvu“. Tijekom Konferencije bili su prezentirani rezultati istraživanja koje se provodilo u sklopu projekta Hrvatske zaklade za znanost, a koji su objavljeni u Zborniku Pravnog fakulteta u Rijeci.

U raspravi su sudjelovali razni stručnjaci koji su svaki sa svog stajališta iznijeli problematiku i viđenje položaja osoba s  duševnim smetnjama. Zamjenica pravobraniteljice za osobe s invaliditetom  Mira Pekeč-Knežević osvrnula se na problematiku položaja osoba s duševnim smetnjama u društvu kao i saznanjima do kojih se došlo postupanjem Ureda.

U izlaganju osvrnula se na odredbe Konvencije o pravima osoba s invaliditetom i tumačenju Odbora za prava osoba s invaliditetom. Ispred Ureda Konferenciji su prisustvovale i savjetnice pravobraniteljice Vesna Mužina i Andreja Makar.

konferencija

Više o temama i izlagačima možete pogledati na:

TEME I IZLAGAČI S KONFERENCIJE

Prilagodba