Završna konferencija projekta „ARVID“

Završna konferencija projekta „ARVID“

27. rujna 2021.Kategorije: Novosti

Završna konferencija projekta „ARVID“

Međunarodnom konferencijom održanom 24. rujna 2021. godine završena je provedba projekta „ARVID – Bolji pristup pravima iz Direktive o žrtvama za osobe s invaliditetom“, kojeg su od 1. siječnja 2020. godine provodili Hrvatski pravni centar u partnerstvu s Ministarstvom pravosuđa i uprave Republike Hrvatske, Pravobraniteljicom za osobe s invaliditetom (HR), Udrugom za podršku žrtvama i svjedocima (HR), Mirovnim inštitutom (SI) i Udrugom Altra (SI). Projekt je financiran u sklopu Programa Pravosuđe/Justice Programme Europske unije i kofinanciran od strane Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Na Konferenciji, koja je zbog trenutne nepovoljne epidemiološke situacija morala biti održana online, a na kojoj je sudjelovalo više od 120 sudionika, uvodno su predstavljeni rezultati projekta i zajedničke preporuke za Hrvatsku i Sloveniju (svi projektni rezultati/materijali sadržani su u Priručniku/Zborniku), nakon čega su održane dvije panel rasprave o izazovima/problemima koje su definirale projektne preporuke i o prijedlozima za njihovo rješavanje. Tijekom konferencije 28 panelista raspravljali su u okviru dva panela o temama prepoznatima u projektnim rezultatima kao najvećim izazovima u mogućoj implementaciji preporuka:
1. panel – Uključivanje osoba s invaliditetom u sustav podrške žrtvama kaznenih djela i prekršaja
Ono podrazumijeva, s jedne strane, osnaživanje samih osoba s invaliditetom da prijavljuju kaznena djela i prekršaje počinjene na njihovu štetu uz istovremeno podizanje razine njihove informiranosti o pravima koja imaju kao žrtve kaznenih djela ili prekršaja. S druge strane, podrazumijeva povezivanje udruga koje pružaju potporu i pomoć osobama s invaliditetom s organizacijama civilnog društva koje pružaju potporu i pomoć žrtvama kaznenih djela ili prekršaja.

2. panel – Prilagodba postupanja tijela kaznenog i prekršajnog postupka osobama s invaliditetom
Navedeno podrazumijeva ne samo uklanjanje postojećih brojnih fizičkih prepreka, nego i prepreka koje otežavaju mogućnost razumljive i učinkovite komunikacije, kao i pružanje potpore u komunikaciji osoba s invaliditetom. Za prilagođeno postupanje važno je povezivanje udruga koje pružaju potporu i pomoć osobama s invaliditetom sa svim dionicima kaznenog i prekršajnog pravosuđa, napose onima koji provode pojedinačnu procjenu žrtava, kao i sustavna edukacija o posebnostima osoba s invaliditetom i prilagođenom postupanju prema njima.

U ime Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom u raspravi kao panelist sudjelovao je zamjenik pravobraniteljice Darijo Jurišić. U svojem izlaganju govorio je o tome što je razumna prilagodba i koliko je ona važna za osobe s invaliditetom u kontekstu kaznenog i prekršajnog postupka. Također, istaknuo je nužnost razumne prilagodbe i važnost prilagođavanja postupanja službenika i dužnosnika koji sudjeluju u provedbi kaznenih i pravosudnih procesa kada se kao sudionici pojavljuju osobe s invaliditetom, potrebi njihove edukacije, kao i primjeni metoda kojima se treba osigurati ostvarivanje prava osoba s invaliditetom i smanjivanje traume na najmanju moguću mjeru. Neosporno je kako je sudjelovanje u kaznenom ili prekršajnom postupku kao žrtve i svjedoka nelagodna, neugodna i nesvakidašnja situacija za sve osobe, a zbog mogućih izazova u komunikaciji i nepristupačnosti posebno za osobe s invaliditetom.

Ovim se projektom predlaže sustavni pristup poboljšanoj provedbi Direktive o žrtvama na predmetnu populaciju. Temeljna aktivnost bila je empirijsko istraživanje, kako bi se riješio problem nepostojanja gotovo bilo kakvih relevantnih podataka koji se odnose na sudjelovanje žrtava osoba s invaliditetom u kaznenom i prekršajnom postupku u Hrvatskoj i Sloveniji. Ta analitička aktivnost ovoga projekta omogućila je popunjavanje praznine u podacima koja je bila jedna od važnih prepreka razvoju i usvajanju odgovarajućeg pristupa pružanju podrške i osiguranju pristupa pravosuđu žrtvama osoba s invaliditetom u punoj provedbi Direktive o žrtvama.

Više informacija o projektu, istraživanjima i preporukama možete pronaći na poveznici:
https://www.hpc.hr/2021/07/19/projekt-arvid-bolji-pristup-pravima-iz-direktive-o-zrtvama-za-osobe-s-invaliditetom-izvjestaj-o-provedenom-empirijskom-istrazivanju-preporuke-za-unaprjedenje-sustava-pod/

Podijelite ovu objavu s drugima: