Završna konferencija programa „U ringu života“ i „Kvalitetan život slijepih u lokalnoj zajednici 2“ - Naslovna fotografija