Zašto trebamo Zakon o osobnoj asistenciji

Zašto trebamo Zakon o osobnoj asistenciji

Udruga osoba s intelektualnim teškoćama “Jaglac” Orahovica organizirala je dana 06. srpnja 2022. godine okrugli stol na temu “Pružanje usluge osobne asistencije“. Okrugli stol održan je u prostorijama Centra za posjetitelje u Orahovici, a iz Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom na okruglom stolu sudjelovao je savjetnik pravobraniteljice Mario Burek.

Okrugli stol održan je u sklopu projekta „Moj asistent IV“, projekta kojim se kroz pružanje usluge osobne asistencije na području Virovitičko-podravske i Osječko-baranjske županije želi  povećati socijalnu uključenost i unaprijediti kvalitetu života osoba s visokim stupnjem invaliditeta, prije svega osoba s intelektualnim teškoćama. Projekt je sufinanciran sredstvima EU iz Europskog socijalnog fonda, a sama vrijednost projekta je 1.993.793,56 kn. Udruga osoba s intelektualnim teškoćama „Jaglac“ Orahovica kao nositelj projekta te Udruga osoba s intelektualnim teškoćama „Vretenac“ Slatina kao partner na projektu, zajedničkim aktivnostima, prvenstveno pružanjem usluge osobne asistencije za 20 korisnika s područja Virovitičko-podravske i Osječko-baranjske županije, razvijaju i šire uslugu osobne asistencije, doprinose jačanju socijalnog uključivanja osoba s invaliditetom, unapređenju kvalitete života osoba s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta, posebice osoba s intelektualnim teškoćama.

Okrugli stol započeo je uvodnim riječima predstavnika projektnih partnera koji su predstavili projektne aktivnosti, a posebno je dojmljivo bilo prikazivanje filma „20 žutih godina“. Filmom se u iznimno zanimljivih i dojmljivih 16 minuta prikazuje kako je nastala udruga Jaglac, s kojim se izazovima susretala tijekom 20 godina postojanja, a svjedočanstva osnivača, članova, djelatnika, volontera i prijatelja Udruge prikazuju put koji je Udruga prošla kako bi postala respektabilna udruga s velikim srcem koja obogaćuje živote brojnih osoba s invaliditetom i članova njihovih obitelji. Posebno su zanimljive izjave osoba s invaliditetom kojima su upravo usluge koje su pružane kroz aktivnosti udruge (npr. poludnevni boravak, osobna asistencija i sl.) omogućile ravnopravno uključivanje u svakodnevne aktivnosti.

Film „20 žutih godina“ može se pogledati putem poveznice:

https://www.youtube.com/watch?v=CEpAxC7NegU

U sklopu Okruglog stola savjetnik pravobraniteljice održao je dva izlaganja, jedno na temu „Institucija pravobranitelja za osobe s invaliditetom“, tijekom kojega je okupljene upoznao sa nadležnostima, djelokrugom i načinom rada Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom te ulogom u zaštiti prava osoba s invaliditetom. Primjerima iz prakse rada Ureda sudionici su upoznati o tome u kojim situacijama i na koji način se mogu obratiti Uredu te koje su aktivnosti koje pravobraniteljica provodi po zaprimljenim obraćanjima.

Također, predstavljeni su izazovi i problemi koji su u tri i pol godine rada Područnog ureda u Osijeku prepoznati kao najveće prepreke koje otežavaju život osoba s invaliditetom na području Slavonije, Baranje i Srijema, prije svega u područjima socijalne skrbi, pristupačnosti, mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, odgoja i obrazovanja te zapošljavanja i rada. Prisutni su također upoznati sa aktivnostima i radnjama koje je pravobraniteljica poduzimala s ciljem uklanjanja tih prepreka te su izneseni prijedlozi za aktivno zajedničko praćenje provođenja predloženih mjera i aktivnosti od strane onih koji su se obvezali provoditi iste.

Drugo izlaganje savjetnika pravobraniteljice pod nazivom „Osobna asistencija, iskustva, izazovi i preporuke“ odnosilo se na pritužbe, iskustva, izazove i upućene preporuke glede osiguranja i pružanja usluge osobne asistencije kao jednog od najvažnijih instrumenata za ostvarivanje jednakosti svih osoba s invaliditetom i stvaranja mogućnosti za njihovo ravnopravno sudjelovanje u svim sferama života.

Također, iskustva u provedbi dosadašnjih projekata osobne asistencije s prisutnima su podijelili i predstavnici Udruge Jaglac, predstavnici ostalih lokalnih udruga pružatelja ove usluge, a svoje dojmove i iskustva iznijeli su i sami osobni asistenti te osobe s invaliditetom korisnici osobne asistencije.

Zajednički zaključak nakon navedenih izlaganja i rasprave svih sudionika je da više nema prostora i opravdanja za nove odgode u donošenju Zakona o osobnoj asistenciji.

Naime, iskustva prikupljena kroz projektno uređenje usluge daju dovoljno spoznaje o tome što bi tim zakonom trebalo definirati, kako će se definirati kriteriji za dobivanje usluge, kako će se provoditi te tko će biti nadležan za njegovu provedbu i nadzor.

Svjesni kompleksnosti svih okolnosti koje treba urediti ovim zakonom, sudionici Okruglog stola podsjećaju da konačni tekst zakona i njegova provedba u praksi moraju precizno i jasno urediti odlučivanje, odobravanje, financiranje i nadzor nad provođenjem usluge, urediti i poboljšati radnopravni status osobnih asistenata, a pristup usluzi treba biti omogućen svakome tko je u potrebi, po definiranim kriterijima (prema socijalnim modelu), prvenstveno u odnosu na individualnu potrebu svake osobe s invaliditetom, ovisno o težini invaliditeta (po potrebi i više od 8 sati i uključujući vikende). Također, potrebno je urediti uvjete i standarde za obavljanje posla osobne asistencije – utvrđivanje provjerenih i zadovoljavajućih kompetencija (zanimanje uvrstiti u NKD), ujednačiti i regulirati postupak angažiranja osobnih asistenata te uspostaviti kvalitetan i učinkovit mehanizam educiranja te kontrole i nadzora svih dionika u pružanju usluge (korisnika, pružatelja, asistenata).

U raspravi su uz prethodno navedene sudionike sudjelovali i predstavnici institucija koje kontinuirano surađuju sa lokalnim udrugama na ovom području. Gradonačelnik Orahovice Saša Rister predstavio je mjere i programe s kojima Grad izjednačava mogućnosti za osobe s invaliditetom na lokalnoj razini, a ravnateljica Centra za socijalnu skrb Slatina Ljiljana Randelj iznijela je primjere dobre prakse suradnje s lokalnim udrugama koji mogu biti smjernica centrima za socijalnu skrb u drugim sredinama na koji način zajednički omogućiti osobama s invaliditetom dostojanstven i ravnopravan život u zajednici.

Nakon Okruglog stola savjetnik pravobraniteljice obišao je prostorije Udruge “Jaglac” te se kroz razgovor sa djelatnicima, volonterima i članovima Udruge uvjerio u značaj i važnost brojnih aktivnosti koje se provode u udruzi. Predstavnici Udruge predstavili su projekte koje provode i usluge koje pružaju osobama s intelektualnim oštećenjima te su izneseni prijedlozi o mjerama i aktivnostima kojima bi nadležna tijela mogla poboljšati položaj osoba s invaliditetom na području Orahovice i okolice, ali i olakšati rad i djelovanje udruga koje okupljaju osobe s invaliditetom. Također, ukazano je na probleme i poteškoće s kojima se udruga, osobe s invaliditetom i članovi njihovih obitelji suočavaju u svakodnevnom životu i radu te su izneseni prijedlozi o načinu uklanjanja istih.

Iskustva koja su iznijeli i rezultati koji su postignuti u 20 godina rada ove Udruge dodatni su argument koji osnažuje poruku o nužnosti potpore i podrške radu udrugama koje okupljaju i pružaju usluge osobama s invaliditetom.