Zapošljavanje osoba s invaliditetom u turizmu

Zapošljavanje osoba s invaliditetom u turizmu

14. srpnja 2022.Kategorije: Novosti

Zapošljavanje osoba s invaliditetom u turizmu

Dana 14. srpnja 2022. godine u Osijeku je održana početna konferencija projekta „Inklutour“. Konferencija je održana na otvorenom, kod secesijskog zdenca „Pejačević“, a iz Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom na konferenciji je sudjelovao savjetnik pravobraniteljice Mario Burek.
Pučko otvoreno učilište Osijek kao nositelj i projektni partneri Ugostiteljsko-turistička škola i turistička agencija “Ora-tours” iz Osijeka te Inkluzivna kuća “Zvono” iz Belišća kao partneri, provode projekt „Inklutour“. Projekt je započeo 11. ožujka 2022. i provodit će se sve do 11. studenog 2023. godine. Bespovratna sredstva u iznosu od 2.316.445,32 HRK osigurana su iz državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85%), u sklopu Poziva „Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva – faza 2“.
Tijekom konferencije okupljenima su se obratili predstavnici projektnih partnera koji su predstavili svoje organizacije i ulogu u projektu. Istaknuli su kako je cilj projekta „Inklutour“ povećati zapošljivost i integraciju osoba s invaliditetom na području Osijeka u sektoru turizma i ugostiteljstva.
Tijekom projekta će se provesti dva individualizirana programa obrazovanja za zanimanja u turizmu, izraditi će se priručnici za obrazovanje, održati edukacije “soft skills” i razvoja digitalnih kompetencija te pružiti psihosocijalnu pomoć polaznicima. Projekt će biti usmjeren i na pružatelje usluga u turizmu za koje će se organizirati aktivnosti usmjerene na podizanje razine svijesti i jačanje vještina i znanja vezano za rad sa osobama s invaliditetom. Kroz projekt će biti izvršene i prostorne izmjene na Pučkom otvorenom učilištu Osijek i to ugradnjom rampe za osobe s invaliditetom te će se provesti i prilagodba sadržaja na senzornom izletištu kod projektnog partnera, Inkluzivne kuće “Zvono” kako bi isti bio pristupačan osobama s invaliditetom.
Marin Seleš, ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta Osijek zahvalio se na podršci koju u provedbi projekta pruža Grad Osijek i istaknuo kako je uvjeren da će projektne aktivnosti doprinijeti pravednijem i inkluzivnijem društvu te aktivnijem uključivanju osoba s invaliditetom na tržište rada u Slavoniji i Baranji, a posebno je podsjetio da će svi obrazovni programi biti potpuno besplatni i dostupni zainteresiranim osobama s invaliditetom.
Osječki gradonačelnik Ivan Radić također je sudjelovao na konferenciji te je u svom obraćanju prisutnima, uz podršku projektu, nabrojao neke od mjera kojima Grad Osijek sustavno radi na stvaranju okruženja u kojemu će osobama s invaliditetom svi javni prostori i javne usluge biti dostupne. Pri tome je istaknuo besplatan prijevoz osoba s invaliditetom specijalnim kombi-vozilom, olakšice u gradskom prijevozu te infrastrukturne projekte kojima će se podići razina pristupačnosti pojedinih gradskih javnih sadržaja (npr. kupalište na Copacabani).
Na kraju konferencije prisutnima se obratio i savjetnik pravobraniteljice koji je podsjetio kako još uvijek postoje brojne prepreke koje osobama s invaliditetom otežavaju položaj na tržištu rada, odnosno otežavaju prije svega pronalazak posla i zaposlenje. Te prepreke su različite prirode, ali kao njihove uzroke istaknuo je neusklađenost obrazovnih programa sa potrebama na tržištu rada te još uvijek raširene predrasude okoline i općenito poslodavaca o osobama s invaliditetom kao zaposlenicima. Upozorio je kako sve navedeno, uz brojne druge faktore, otežava pronalazak posla, što onda dovodi do dugotrajnije nezaposlenosti koja vrlo često osobe s invaliditetom odvodi u određenu apatiju, demotiviranost, slabljenje profesionalnih sposobnosti i u konačnici odustanak od traženja posla – unatoč tome što bi osoba mogla puno toga ponuditi u svijetu rada. Sve navedeno razlog je zbog kojega Ured pravobraniteljice podržava provedbu ovog projekta, s obzirom da su planirane aktivnosti usmjerene upravo u jačanje kapaciteta osoba s invaliditetom, odnosno njihovo osnaživanje koje bi ih trebalo dodatno motivirati i pomoći u pronalasku i zadržavanju posla, odnosno učiniti ih konkurentnijima na tržištu rada.
Također, prisutnima je ukazano na činjenicu da Ured pravobraniteljice zaprima brojne pritužbe koje se odnose na nepristupačnost objekata, javnih površina i različitih usluga i sadržaja za osobe s invaliditetom te su stoga hvalevrijedne projektne aktivnosti kojima će se osigurati pristupačnost pojedinih objekata projektnih partnera, a posebno su važne aktivnosti usmjerene na podizanje razine svijesti pružatelja turističkih usluga o tome na koji način oni – kao poslodavci, ali i kao kreatori turističke ponude – mogu osigurati ravnopravniji položaj osoba s invaliditetom.

Podijelite ovu objavu s drugima: