Zajedno protiv nasilja na internetu – činimo li dovoljno?

Zajedno protiv nasilja na internetu – činimo li dovoljno?

9. prosinca 2020.Kategorije: Novosti

Zajedno protiv nasilja na internetu – činimo li dovoljno?

U organizaciji Doma za djecu i odrasle – žrtve obiteljskog nasilja „Duga-Zagreb“, dana 9. prosinca 2020. održan je okrugli stol “Zajedno protiv nasilja na internetu – činimo li dovoljno?“, u sklopu 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama i djecom.
Europska mreža za rad s počiniteljima nasilja u obitelji (WWP EN) pokrenula je jedinstvenu, europsku kampanju protiv elektroničkog nasilja. Kampanja „Responsible Together“ 2020. ima za cilj širenje svijesti o elektroničkom nasilju nad ženama i djevojkama. Od 25. studenog do 10. prosinca, 14 organizacija iz 10 zemalja širom Europe organiziraju aktivnosti osvješćivanja i senzibiliziranja javnosti na problem elektroničkog nasilja.
(Više na poveznici: http://www.duga-zagreb.hr/).

Elektroničko nasilje (Cyber nasilje) i nasilje na internetu je oblik maltretiranja ili nasilja koje se događa korištenjem tehnologije. Uglavnom se koriste aplikacije poput Whats-Appa, društvenih platformi, internetskih foruma ili chat soba kako bi počinitelji uznemiravali svoje žrtve. Žrtve su u pravilu ženskog spola i nasilje se događa unutar partnerskih odnosa ili nakon prekida partnerskog odnosa. Na okruglom stolu istaknuti su načini kako se žrtva može uhoditi putem telefona i to na način da se na žrtvin mobitel ugradi aplikacija/program za uhođenje-Stalkerware putem kojeg počinitelj može vidjeti žrtvine slike, poruke, vidjeti lokaciju, uključiti kameru ili mikrofon i sl. čime kontrolira žrtvu te je čini ovisnom što ostavlja psihičke posljedice na žrtvu.
Posebna se pozornost posvetila internetskom seksualnom nasilju nad djecom i adolescentima koji su posebno izloženi raznim oblicima seksualnog iskorištavanja. Uočeno je kako je COVID kriza intenzivirala porast foruma dark-weba na kojima se razmjenjuje dječja pornografija budući da počinitelji imaju više vremena i manje izravnog pristupa djeci. Sama kriza uzrokovala je i da sama djeca/mladi više koriste rad na kompjutoru i imaju pristup internetu što ih čine izloženijima internetskog nasilju.
Zaključeno je kako se radi o novim tehnologijama/aplikacijama/programima koje se vrlo brzo razvijaju te je potrebno educirati djecu o opasnostima koje proizlaze iz istih, ali i roditelje kako bi mogli razgovarati sa svojom djecom o tim opasnostima, a u slučaju da dijete bude izvrgnuto određenom obliku nasilja da je to potrebno prijaviti policiji. Kod prijave policiji vrlo je važno uzeti sam uređaj bez prethodne „blokade“ počinitelja kako bi se mogli uzeti svi potrebni podaci s uređaja. O novim tehnologijama je potrebno educirati i učitelje, profesore, socijalne pedagoge, socijalne radnike koji rade s djecom i to na svim razinama, zatim, policiju, državno odvjetništvo i sudstvo. Razvoju tehnologije potrebno je prilagoditi i zakonodavstvo kako bi počinitelji i bili adekvatno sankcionirani. Iz Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom okruglom stolu prisustvovala je savjetnica Andreja Makar.

Podijelite ovu objavu s drugima: