Zagrebačka banka primijenila preporuku pravobraniteljice i udruge Franak

Zahvaljujući upozorenju udruge Franak na slučaj osobe s potpunim gubitkom sluha koja je zbog otežane komunikacije i nerazumijevanja bitnih činjenica propustila rok u kojemu je bilo dopušteno zatražiti konverziju CHF kredita, podržali smo njihovu inicijativu te uputili preporuku Zagrebačkoj banci d.o.o. da gospodinu naknadno odobre konverziju kredita. Pozdravljamo odluku Zagrebačke banke što su prepoznali važnost naknadnog odobravanja konverzije u konkretnom slučaju, ali i u slučaju obitelji koja brine o odraslom djetetu s izuzetno teškim invaliditetom kada su jednako tako pokazali spremnost na nalaženje razumnih rješenja. Vjerujemo da će i druge banke slijediti primjer Zagrebačke banke u slučajevima kada osobe zbog svoga invaliditeta ili drugih opravdanih razloga imaju teškoće u razumijevanju ugovornih odnosa i pravnih posljedica istih te uložiti dodatni napor u prenošenju informacija na njima pristupačan način. Više možete pročitati na mrežnim stranicama udruge Franak:
http://udrugafranak.hr/zaba-pocela-odobravati-konverzije-i-nakon-sto-je-istekao-zakonski-rok/

Prilagodba