VIZIJA I MISIJA

URED PRAVOBRANITELJICE ZA OSOBE S INVALIDITETOM

Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom započeo je s radom 1. srpnja 2008. godine, a njegov rad temelji se na Zakonu o pravobranitelju za osobe s invaliditetom (NN, br. 107/07).

Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom je nezavisna državna institucija čija je osnovna uloga zaštita, praćenje i promicanje prava i interesa osoba s invaliditetom na temelju Ustava Republike Hrvatske, međunarodnih ugovora i zakona.

Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom je Anka Slonjšak dipl.oec. Anku Slonjšak je na dužnost prve hrvatske pravobraniteljice stupila 1. srpnja 2008. godine. Pravobraniteljicu je imenovao Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske.

Pravobraniteljica Anka Slonjšak je 17. listopada 2017. godine ponovno izabrana na drugi mandat od 8 godina.

VIZIJA

Vizija Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom je pridonijeti stvaranju društva jednakih mogućnosti za sve građane na području Republike Hrvatske, za sve kategorije osoba s invaliditetom u svim životnim segmentima, svih starosnih skupina i u svim područjima njihova djelovanja.

MISIJA

Misija Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom je biti poveznica između osoba s invaliditetom, civilnog društva i institucija koje mogu sustavno rješavati probleme osoba s invaliditetom te pridonijeti većoj kvaliteti življenja osoba s invaliditetom koristeći najnovija saznanja i postignuća i u svjetlu najboljih praksi, a kroz suradnju svih tijela koja rade na zaštiti i promicanju prava i interesa osoba s invaliditetom.

Prilagodba