Uvodni sastanak sudionika projekta DANOVA NEXT

Dana 26. siječnja 2024. godine održan je putem platforme Zoom uvodni sastanak sudionika projekta Danova NEXT. Projekt DANOVA NEXT, punog naziva „Pametna prijevozna mreža pristupačna putnicima s invaliditetom i teže pokretnim osobama, kroz inovativna rješenja, na području Podunavlja“ koji je započeo 1. siječnja 2024. godine. Uz projektne aktivnosti održati će se još nekoliko sastanaka na kojima će sudionici razmjenjivati iskustva i koordinirati daljnji rad.

Projekt je zamišljen kao skup mjera i rješenja iz domene smart i zelenih tehnologija s namjerom povezivanja podunavskih zemalja, što bi trebalo olakšati komunikaciju na cijelom području uz poboljšavanje mobilnosti za osobe s invaliditetom kao i teže pokretnih osoba. Sudionici projekta su zračne i pomorske luke podunavskih zemalja, subjekti javnog prijevoza u velikim gradovima, organizacije i udruge osoba s invaliditetom i pojedina sveučilišta, konkretno, Bečko ekonomsko i poslovno sveučilište, Institut za upravljanje prijevozom i logistikom i Mariborski fakultet graditeljstva, prometnog inženjerstva i arhitekture. Upravo činjenica da grupaciju podunavskih zemalja čine neke od visoko razvijenih europskih država, zatim države koje su nedavno postale članice Europske unije kao i one države koje su u pretpristupnim pregovorima za prijem u EU te države koje nisu članice EU-a daje ovom projektu priliku da se inovativnim pristupom ostvari bolja prometna povezanost cijele regije te da se uklone barijere za osobe s invaliditetom.

Koordinator i nositelj projekta je Zračna luka Ruđer Bošković iz Dubrovnika, a sudjeluju i zračna luka Franc List iz Budimpešte, zračne luke u Podgorici i Tivtu te pomorska luka Kotor iz Crne Gore, Zračna luka Sarajevo iz BiH, Zračna luka u Chisinau, Moldova, Lučka uprava Pula, Zajednica saveza osoba s invaliditetom – SOIH, Gradska općina Maribor, Češki klaster smart gradova (CSCC), Javni prijevoz Bratislava, Rumunjska nacionalna udruga gluhih, Bugarska udruga za transfer tehnologija (BATTI), Austrijska federacija slijepih i slabovidnih (BSVO).

Uz sudionike projekta sudjeluju i strateški partneri, Pravobranitelj za osobe s invaliditetom Republike Hrvatske i Ministarstvo saobraćaja i pomorstva Vlade Crne Gore.

Na održanom uvodnom sastanku sudionici su prezentacijama predstavili svoju ulogu u projektu, svoja dostignuća kao i smjer u kojem vide mogućnosti za ostvarivanje lakše mobilnosti osoba s invaliditetom. Projekt će trajati od 1.1.2024. godine do 30.6.2026.

Poboljšanja u pristupačnom prijevozu za osobe s invaliditetom imaju značajan učinak na njihovu kvalitetu života. Međutim pristupačnost prijevozu u podunavskim zemljama je općenito vrlo niska zbog čega je potrebno uskladiti stanje među pojedinim državama te iskoristiti moderna rješenja na novi način tako da se ukloni što veći broj prepreka na koje nailaze osobe s invaliditetom koje žele putovati. Tu se najčešće radi o mogućnosti da osobe s invaliditetom putem mobilnih aplikacija imaju ne samo mogućnost kupiti kartu za prijevozno sredstvo već i informirati se o postojanju prilagodbi za osobe s invaliditetom, te o vrsti prilagodbe i u kojem je opsegu ta prilagodba dostupna. Također, predviđa se i korištenje tzv. smart senzorske tehnologije koja bi se upotrijebila u svrhu uklanjanja barijera za osobe s invaliditetom. Jedan od takvih primjera  je aplikacija BindiMaps koju je razvila Australska kompanija za Zračnu luku u Budimpešti a aplikacija omogućuje kretanje slijepim osobama po prostoru zračne luke i do te mjere je precizna da korisnika može dovesti po želji, do muškog ili ženskog toaleta. Veliki se napor ulaže i u modificiranje prometne infrastrukture i samih vozila s naglaskom na osiguravanje potrebne pomoći pojedinoj osobi s invaliditetom neposredno tamo gdje je potrebna.

Ustanovljeno je da unatoč visokom stupnju razvoja informacijske i smart tehnologije, zastupljenost takve tehnologije prilagođene osobama s invaliditetom je razmjerno malena. Tu se prvenstveno misli na pružanje bitnih i točnih informacija o prilagodbama koje su dostupne na pojedinoj dionici puta, ili informacija o tome da takvih prilagodbi za osobe s invaliditetom na pojedinoj dionici puta nema. Pri tome se planira razvoj u dva pravca:

– pružanje usluge koje je visoko prilagođena vrsti invaliditeta svakog pojedinog korisnika, i

– pružanje usluge koja je dostupna korisnicima bez obzira na vrstu invaliditeta (DTIS) uz pomoć inovativnih vizualnih ili zvučnih formata.

Veliki napredak je postignut samo u pojedinim europskim gradovima u manjem broju zemalja a bazira se na dizajnu vozila, dizajnu stanica i čekaonica, obučavanju osoblja za rad s osobama s invaliditetom, pružanje nužne pomoći osobama s invaliditetom tijekom putovanja, tamo gdje je ta pomoć potrebna uz prilagođene i inovativne informatičke sadržaje.

Naglasak ovog projekta će osobito biti na razvoj prometne mreže prilagođene svim putnicima.

Na temeljima prvog projekta, ovaj projekt DANOVA NEXT nastojat će omogućiti:

– fizički pristup prijevozu uz inovativna poboljšanja i prijenos tehnologije u cijelom Podunavlju kroz nove vrste usluga,

– uvođenje digitalnog putnog informacijskog servisa (DTIS) punog pristupa kroz koji će se moći omogućiti putovanje pristupačno za osobe s invaliditetom preko različitih prijevoznih mreža.

Očekuje se kako će za teritorijalno povezivanje podunavskih država koje su vrlo heterogene biti potrebna međunarodna suradnja koja neće obuhvatiti samo suglasnost država o strategiji i cilju koji se želi postići već će kroz pametnu mrežu biti moguće postići ujednačavanje dobrih praksi u oblasti putovanja između različitih država uz podizanje svijesti svih aktera o važnosti pristupačnosti za osobe s invaliditetom.

Poboljšana suradnja između raznorodnih sektora, koordinirani prijenos tehnologije će donijeti znatan doprinos općem naporu uklanjanja barijera za osobe s invaliditetom premošćujući jaz koji sada postoji na tom polju.

U ime Pravobranitelja za osobe s invaliditetom sastanak je pratio stručni suradnik Sebastijan Polak iz Područnog ureda Split.